Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 24 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 39
47
SF
46
SF
Liitännän valinta
DVD
Alla olevassa kuvassa näytetään tavallisia esimerkkejä DVD-soittimen liittämisestä TV:hen ja muihin
laitteisiin. Näitä liitäntöjä voi käyttää ainoastaan DVD-soitinta muihin laitteisiin kytkettäessä. DVD-
videonauhurin tuottamaa kuvaa ei voi katsella näillä liitännöillä.
Connection to an Television
Television
S-video liitäntä
Component liitäntä
S-VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Television
tal
Kielivaihtoehtojen asetus
DVD
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon, audio- ja tekstityskielet etukäteen,
ilmestyvät ne automaattisesti aina, kun katsot elokuvaa.
Levynkielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan levyvalikkonäyttöjen
kielten tekstiä.
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-painiketta.
2
Valitse DVD käyttämällä
±
/
-painikkeita ja paina
- tai OK-
painiketta.
3
Valitse Language DVD (kielen valinta) käyttämällä
±
/
-painikkeita ja
paina
- tai OK-painiketta.
4
Valitse Disc Menu (levyvalikko) käyttämällä
±
/
, -painikkeita ja paina
- tai OK-painiketta.
5
Käytä
±
/
-painiketta ja valitse 'English'.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
6
Paina OK-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa DVD-valikkoon.
Disc Menu Language -toiminnon käyttö
Language Setup
Disc Menu
:
English
Audio
:
English
Subtitle
:
Automatic
Disc Menu Language
Disc Menu
Setup
Setup
Setup
:
Display Setup
Sample
This manual is suitable for devices