Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 23 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 39
45
SF
Kauko-ohjaimen TV-painikkeiden käyttö
Videonauhurin kauko-ohjain toimii Samsungin televisioiden ja
yhteensopivien laitteiden kanssa.
Selvitä televisiosi yhteensopivuus seuraamalla näitä ohjeita.
1
Kytke televisioon virta päalle.
2
Suuntaa kauko-ohjain televisiota kohti.
3
Pidä TV-painiketta painettuna ja syötä televisiosi merkkiä
vastaava kaksinumeroinen koodi painamalla vastaavia
numeronäppäimiä.
TV-merkki
Koodit
TV-merkki
Koodit
SAMSUNG
01 - 06
PHILIPS
02, 20, 22
AKAI
09, 23
SABA
13, 14, 22 - 24
GRUNDIG
09, 17, 21
SONY
15, 16
LOEWE
02
THOMSON
13, 14, 24
PANASONIC
08, 23 - 27
TOSHIBA
07, 16 - 19, 21
Tulos
:
Jos televisiosi on yhteensopiva kauko-ohjaimen kanssa,
se kytkeytyy pois päältä. Televisio on nyt ohjelmoitu
toimimaan kauko-ohjaimen kautta.
Jos TV-merkillesi on useita koodivaihtoehtoja, kokeile
kutakin vuorollaan, kunnes löydät toimivan asetuksen.
Kun vaihdat kauko-ohjaimeen uudet paristot, muista
syöttää koodi uudelleen em. ohjetta noudattaen.
Tämän jälkeen voit ohjata television toimintoja seuraavilla painikkeilla.
Painike
Toiminto
TV STANDBY/ON
Käytetään television laitteen
käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi.
TV tai VCR
TV-/Videonauhuritilan kytkeminen.
INPUT SEL.
Ulkoista lähteen valinta.
VOL
+
tai
Television äänenvoimakkuuden säätö.
PROG/TRK
Ohjelman valinta.
(
tai
)
TV MUTE
Käytetään television äänen mykistämiseksi.
Kaikki nämä toiminnot eivät välttämättä toimi kaikissa
televisioissa. Jos kohtaat pulmia, käytä television omaa
kauko-ohjainta.
VCR
44
SF
Äänen jälkiäänitystoimintoa käyttämällä voit poistaa aikaisemmin
äänitetyn äänen ja korvata sen uudelle ääniraidalla, joka voidaan
äänittää seuraavista äänilähteistä:
CD, DVD
Laitteistoon kytketty mikrofoni
Kasettidekki
Rajoitus
:
Äänen jälkiäänitys voidaan tehdä ainoastaan pitkittäistallennuksella
äänitetylle ääniraidalle (normaali ääniraita).
1
Kytke RCA-audiokaapeli sopivaan laitteeseen stereojärjestelmässäsi
(esim. kasettisoitin).
2
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää DVD-videonauhurin
takapaneelissa oleviin audio-ottoliitäntiin (IN: L, R).
3
Lataa päälleäänitettävän ääniraidan sisältävä videokasetti DVD-
videonauhuriin ja paina
ll
-painiketta toiston käynnistämiseksi.
4
Hae videokasetilta esiin äänen jälkiäänityksen loppukohta
käyttämällä
❿❿
-painiketta, CLOCK/COUNTER-painiketta ja aseta
CLEAR-painiketta painamalla nauhalaskurin lukemat kohtaan
0:00:00.
5
Hae seuraavaksi esiin hieman äänen jälkiäänityksen aloituskohtaa
edeltävä kohta
➛➛
-painiketta käyttämällä.
6
Paina
ll
-painiketta.
ll
-painiketta vielä kerran taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
7
Paina A.DUB-painiketta.
Tulos
:
Videonauhuri on nyt äänen jälkiäänityksen
valmiustilassa.
8
Hae kasettidekillä esiin se kohta kasettinauhasta, josta haluat
aloittaa äänen jälkiäänityksen videokasetille.
Esimerkki
:
Raita, jonka haluat äänittää videokasetille.
9
Kun olet valmis:
Käynnistä äänijärjestelmän toisto.
Paina kauko-ohjaimen REC-painiketta.
Tulos
:
Videokasetin vanhan ääniraidan määrätyn jakson
päälle äänitetään uusi ääniosuus.
10
Äänen jälkiäänitys päättyy videonauhurin nauhalaskurin
saavuttaessa lukemat 0:00:00.
Uusi ääniosuus äänitetään videokasetin normaalille
ääniraidalle, ja alkuperäinen ääni säilyy HiFi-ääniraidalla.
Uuden ääniosuuden ja alkuperäisen kuuntelemiseksi yhtä
aikaa paina kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta, kunnes
MIX-ilmaisin ilmestyy näytölle. (Lue lisää sivulta 37).
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle
A.DUB
-0:05:23
7
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
2
1
2
2
5
5
4
4
3
6
VCR
Sample
This manual is suitable for devices