Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 22 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 39
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen
42
43
SF
SF
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen
DVD-videonauhuriin voi kytkeä muita audio/videolaitteita A/V-
kaapeleilla, jos laitteissa on liitännät niitä varten.
Esimerkkejä
:
Haluat kopioida videokasetin toisella
videonauhurilla (lue lisää sivulta 40).
Haluat toistaa ja/tai kopioida videokameralla
otettuja kuvia (lue lisää sivulta 40).
Tarkista ennen kaapeleiden kytkemistä, että sekä TV
että videonauhuri on kytketty päältä
.
1
Kytke RCA-Video-kaapelin toinen pää videonauhurin
takapaneelissa etupaneelin VIDEO-liitäntään.
2
Kytke Video-kaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri tai
-kamera) sopivaan antoliitäntään.
3
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää videonauhurin
takapaneelissa etupaneelin AUDIO-liitäntöihin.
Kytke vasen ja oikea kanava niitä vastaaviin värikoodattuihin
liitäntöihin.
4
Kytke audiokaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri,
-kamera tai stereolaite) sopivaan antoliitäntään.
VCR
Voit kopioida kasetin omalle DVD-videonauhurillesi jostakin
toisesta videolähteestä, kuten toisesta videonauhurista tai
videokamerasta.
Esinauhoitettujen videokasettien kopiointi on tekijänoikeuslain
vastaista, samoin niiden uudelleentallentaminen missä tahansa
muodossa ilman tekijänoikeuksien haltijoilta saatua lupaa.
1
Kytke se DVD-videonauhuri, josta
videokasetti aiotaan kopioida,
oman DVD-videonauhurisi takapaneelissa olevaan sopivaan
SCART-A/V-liitäntään sivun 11 ohjeiden mukaisesti.
2
Aseta tyhjä videokasetti DVD-videonauhuriisi.
3
Aseta nauhoitettu videokasetti toiseen videolaitteeseen
(videonauhuri tai -kamera).
4
Valitse INPUT SEL. -painiketta painamalla DVD-videonauhurilla
nauhoitettaessa käytettävä nauhoituslähde:
AV1, AV2
-SCART-liitäntää käytettäessä
AUX RCA-liitäntää käytettäessä
5
Käynnistä kopioitavan videokasetin toisto.
6
Pidä REC-painike (
) hetken ajan sisäänpainettuna
käynnistääksesi nauhoituksen omalla DVD-videonauhurillasi.
7
Kun nauhoitus on valmis, paina sekä
videonauhurin että DVD-
videonauhurin
-painiketta (PYSÄYTYS).
VCR
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
1
3
3
7
6
2
Sample
This manual is suitable for devices