Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 20 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 39
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla
38
39
SF
SF
VCR
Voit muuttaa toistonopeutta pikahakutoiminnolla (Shuttle) (ja
toistaa videokasettia aina yhdeksän kerta normaalinopeutta
suuremmalla nopeudella).
Esimerkki
:
Haluat analysoida urheilijan suorituksen liike
liikkeeltä.
Pikahakutoiminto (Shuttle) on käytettävissä kauko-ohjaimesta.
Äänentoisto ei toimi jaksoa eri nopeuksilla toistettaessa.
1
Paina
ll
-painiketta toiston aikana
SHUTTLE-painiketta (
<<
) videokasettia taaksepäin
toistaaksesi
SHUTTLE-painiketta (
>>
) videokasettia eteenpäin
toistaaksesi
2
Joka kerta kun painat SHUTTLE-painiketta, toistonopeus muuttuu
alla olevan taulukon mukaisesti.
Määrätyn jakson hakeminen
Joka kerta kun nauhoitat videokasettia tällä DVD-videonauhurilla,
hakumerkki (indeksi) merkitään automaattisesti videokasetille
nauhoituksen käynnistyessä.
Hakutoiminnon avulla voit pikakelata videokasettia eteen- tai
taaksepäin tietyn hakumerkin kohdalle ja käynnistää toiston tästä
kohdasta. Valitusta hakusuunnasta riippuen on hakumerkit
numeroitu seuraavalla tavalla.
Tässä videonauhurissa sovelletaan standardoitua
indeksointijärjestelmää (VISS). Näin ollen laite tunnistaa
kaikki muiden samaa järjestelmää käyttävien video-
nauhureiden tuottamat indeksimerkinnät ja päinvastoin.
Go to [0:00:00] Stop
Kayta tätä ominaisuutta kun haluat etsiä kasetin [0:00:00] laskuri
asennon.
Paina CLEAR painiketta, siinä kohdassa kasettia, johon haluat
asettaa laskurin [0:00:00] kohdan.
Video kelautuu eteenpäin ja taaksepäin, etsien [0:00:00] kohtaa, ja
pysähtyy siihen sitten automaattisesti.
1
Kun olet painanut SEARCH painiketta, paina sen jälkeen
vastaavia
±
tai
painikkeita, kunnes Go to [0:00:00] kohta on
valittu.
2
Paina OK tai
.
End Search
Käytä tätä ominaisuutta, kun haluat etsiä tyhjää kohtaa kasetista,
johon haluat äänittää.
Video kelautuu eteenpäin ja taaksepäin, etsien tyhjää kohtaa, ja
pysähtyy automaattisesti tällaiseen kohtaan, sellaisen löydettyään.
Jos video kelautuu kasetin loppuun, nauha nousee ylös
automaattisesti.
1
Kun olet painanut SEARCH painiketta, paina vastaavia
±
tai
painikkeita, kunnes End Search on valittu.
2
Paina OK tai
.
2
1
1
2
jne.
Edell.
jakso
Nyk.
toistojakso
Seur.
jakso
jne.
VCR
REVERSE
REVERSE
REVERSE
SLOW
SLOW
PLAY
PLAY
PLAY
PLAY
PLAY
PLAY
STILL
MOTION
MOTION
PLAY
X3
X5
X9
X9
X5
X3
X1/10
X1/5
1
1
Sample
This manual is suitable for devices