Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 2 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 39
2
3
SF
SF
Sisällysluettelo (jatkoa)
TOISTOTOIMINTO
Videokasetin toisto
...............................................................................................................
36
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö
............................................................................
36
Äänentoistotilan valinta
.........................................................................................................
37
Videokasetin hidastettu toisto
...............................................................................................
37
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla
..................................................................................
38
Määrätyn jakson hakeminen
.................................................................................................
39
Nauhalaskurin käyttö
............................................................................................................
41
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen
.............................................................................................
42
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen
......................................................
43
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle
...............................................................
44
Kauko-ohjaimen TV-painikkeiden käyttö
.............................................................................
45
DVD-TOIMINNOT
Liitännän valinta
....................................................................................................................
46
Kielivaihtoehtojen asetus
......................................................................................................
47
Kielivaihtoehtojen asetus
......................................................................................................
48
Audiovaihtoehtojen asetus
...................................................................................................
49
Ikärajavalvonnan asetus
.......................................................................................................
50
Näyttövaihtoehtojen asetus
..................................................................................................
51
DVD-yksikön S-videoliitännät
...............................................................................................
51
Komponenttiliitännät (DVD:lle)
.............................................................................................
52
Toiston erikoisominaisuudet
.................................................................................................
53
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
....................................................................................
54
Display-toiminnon käyttö (DVD/VCD/CD)
.............................................................................
56
Kamerakulman muuttaminen
................................................................................................
57
Tekstityskielen valinta
...........................................................................................................
57
Uusintatoisto (Repeat Play)
..................................................................................................
58
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
.....................................................................................
58
Ohjelman tai kohtauksen toistaminen
...................................................................................
59
Audio-kielen valinta
..............................................................................................................
59
Merkkaustoiminnon käyttö(DVD/VCD)
.................................................................................
60
MP3-CD-levyjen toisto
..........................................................................................................
61
WMA-toisto
...........................................................................................................................
62
MP3/WMA-toisto
...................................................................................................................
63
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
.........................................................................................
64
Kuva-CD-levyjen toistaminen
...............................................................................................
65
Kuva-CD-levyjen toistaminen
...............................................................................................
66
Liite: Ulkoisten laitteiden yhdistäminen
Viiveajan määrittäminen
...........................................................................................................
67
Kaiuttimien sijoittaminen
...........................................................................................................
68
Äänitilatoiminto
........................................................................................................................
70
Radiolähetysten kuunteleminen
................................................................................................
71
Radioasemien esivirittäminen
...................................................................................................
72
VIANETSINTÄ
Tekniset tiedot
......................................................................................................................
73
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri)
.........................................................
74
Vianetsintäopas (DVD)
.........................................................................................................
75
Sisällysluettelo
JOHDANTO
Turvaohjeet
..........................................................................................................................
5
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet
....................................................................................
6
YHTEENVETO DVD-VIDEONAUHURIN OSISTA
DVD-videonauhurin etupaneeli
............................................................................................
7
DVD-videonauhurin takapaneeli
..........................................................................................
7
Infrapunakauko-ohjain
..........................................................................................................
8
Näytön ilmaisimet
.................................................................................................................
9
Lisätarvikkeet
.......................................................................................................................
9
DVD-VIDEONAUHURIN LIITÄNTÖJEN TEKEMINEN
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen
............................................................................
10
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla
..............................................
11
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla
.................................................
11
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun laitteeseen
................................
12
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto (Plug & Auto Setup)
...............
13
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi
.......................................
14
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet
...........................................................
15
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot
..................................................................
16
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
............................................................................
16
DVD:n kopiointi videonauhurille
...........................................................................................
17
Päivämäärän ja kellonajan asetus
.......................................................................................
18
Kielen asetus
........................................................................................................................
18
DVD-VIDEONAUHURIN ASETUSTEN TEKEMINEN
TV-kanavien automaattinen esiviritys
..................................................................................
19
TV-kanavien manuaalinen esiviritys
.....................................................................................
20
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen
...................................................................................
21
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen
.........................................................
22
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K)
...................................................................................
23
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta
...........................................................................
23
Värijärjestelmän valinta
........................................................................................................
24
NICAM-järjestelmä
...............................................................................................................
24
Älykäs kuvansäätö
...............................................................................................................
25
ShowView Extend
................................................................................................................
26
Automaattinen virrankatkaisutoiminto
..................................................................................
26
Viestit näytöllä
......................................................................................................................
27
Videokasettityypin valinta
.....................................................................................................
27
Koko videokasetin jatkuva toisto
..........................................................................................
28
S-VHS toisto
.........................................................................................................................
28
TV-LÄHETYSTEN NAUHOITTAMINEN VIDEONAUHURILLA
Nauhoitusnopeuden valinta
..................................................................................................
29
Päällenauhoituksen estäminen
.............................................................................................
30
Suora nauhoitus
...................................................................................................................
30
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
.....................................................................
31
ShowView-ohjelmoinnin käyttö
............................................................................................
32
ShowView-ohjelmoinnin muuttaminen
..................................................................................
33
Ajastinnauhoituksen käyttö
...................................................................................................
34
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen
......................................................................
35
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen
.....................................................................................
35
Sample
This manual is suitable for devices