Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 19 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 39
Videokasetin toisto
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö
36
37
SF
SF
Tätä toimintoa käyttämällä voit toistaa nauhoitettua videokasettia.
1
Kytke päälle sekä TV että DVD-videonauhuri.
2
Lataa videonauhuriin toistettava videokasetti, ja jos sen
päällenauhoituksen suojaliuska on paikallaan, paina
ll
.
Muussa tapauksessa videokasetin toisto käynnistyy automaattisesti.
Kun videokasetti ladataan videonauhuriin sen asento
säädetään parhaaksi mahdolliseksi häiriöiden välttämiseksi
(Digitaalinen, automaattinen raidanseuranta). Jos nauhan
loppu saavutetaan videokasettia toistettaessa, videonauhuri
alkaa automaattisesti kelata kasettia sen alkuun.
Tällä DVD-videonauhurilla voi toistaa NTSC-järjestelmän
mukaisia videokasetteja, mutta ei nauhoittaa niitä sen
järjestelmän mukaisesti.
3
Halutessasi...
Paina...
Keskeyttää toiston
(PYSÄYTYS).
Ottaa kasetin ulos
(EJECT) (kasetinpoisto).
VCR
VCR
Kuvaraidanseurantatoiminto mahdollistaa kasettinauhan asennon
säätämisen manuaalisesti mahdollisimman korkealaatuisen kuvan
aikaansaamiseksi.
Jos toiston aikana TV-ruutuun ilmestyy kohinapalkkeja tai -juovia, säädä
kuvanauhan sijainti manuaalisesti painamalla TRK-painikkeita (
tai
),
kunnes kuva on terävä ja värinätön.
Tulos
:
Raidanseurantapalkki ilmestyy esiin.
Kuva säädetään.
Raidanseurantapalkki häviää TV-ruudulta sen jälkeen kun
päästät painikkeen.
Äänentoistotilan valinta
Videokasetin hidastettu toisto
Voit valita sen toistotavan, jolla ääni toistetaan kaiuttimien ja AV-
liitäntöjen kautta. Toistotavan voi valita seuraavista vaihtoehdoista.
Toistotapa
Kuvaus
L
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
vasemmasta kanavasta.
R
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
oikeasta kanavasta.
MIX
Käytetään äänen toistamiseksi yhtä aikaa sekä
stereojärjestelmästä että normaaleista toistokanavista.
MONO
Käytetään äänen toistamiseksi tavallisella monokanavalla.
L R
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmällä sekä
oikeasta että vasemmasta kanavasta.
Jos laitteella toistetaan HiFi-stereojärjestelmän
mukaisesti nauhoitettua videokasettia, äänentoisto
siirtyy HiFi-stereojärjestelmän mukaiseen toistoon
viiden sekunnin monotoiston jälkeen.
Paina äänentoistotilan valitsemiseksi kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta,
kunnes haluttu vaihtoehto ilmestyy näyttöön.
Videokasettia on mahdollisuus toistaa hitaammalla
toistonopeudella.
Videokasettia hitaammalla toistonopeudella toistettaessa
toistoääni ei tule kuuluviin.
1
Paina
ll
-painiketta toiston käynnistämiseksi.
ll
-painiketta uudelleen taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
❿❿
-painiketta hitaan toiston (SLOW) käynnistämiseksi.
➛➛
- tai
❿❿
-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan
toistonopeuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi.
ll
-painiketta kahdesti normaaliin toistonopeuteen
siirtymiseksi.
2
Hidastetulla toistonopeudella toistettaessa kuvassa
voi esiintyä
häiriöitä. Näiden häiriöiden vähentämiseksi paina TRK-painikkeita
(
tai
).
Jos olet käyttänyt hidastettua toistoa pitempään kuin 5
minuuttia, DVD-videonauhuri keskeyttää automaattisesti
hitaan toiston suojatakseen:
Videokasettia
Äänipäitä
VCR
VCR
EJECT
SELECT
VOL
P.SCAN
3
2
3
L
R
MIX
L R
MONO
2
2
1
1
Sample
This manual is suitable for devices