Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 18 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 39
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen
Ajastinnauhoituksen käyttö
34
35
SF
SF
Ajastimen avulla voit ohjelmoida DVD-videonauhurin
nauhoittamaan ohjelman aina kuukauden ennen sen lähetystä. Aina
kuusi ohjelmointia voi olla voimassa yhtä aikaa.
Tarkista ennen ohjelmoinnin tekemistä, että päiväys ja
kellonaika ovat oikeat.
1
Lataa videokasetti videonauhuriin ja paina kauko-ohjaimen
TIMER-painiketta
Tulos
:
Ajastusvalikko ilmestyy esiin.
2
Valitse
Standard
käyttämällä OK - ja
-painiketta.
Tulos
:
Näytölle ilmestyy
TIMER PROGRAMMING
-valikko.
3
Valitse ohjelmalähde
-painikkeella.
4
Valitse asema tai tulolähde (AV1, AV2 tai AUX ) painamalla
±
- tai
-painikkeita.
5
Paina
-painiketta nauhoituspäivän valitsemiseksi.
6
Valitse haluttu päivä painamalla
±
- ja
-painikkeita.
7
Paina
-painiketta nauhoituksen käynnistymisajan valitsemiseksi.
8
Valitse tuntilukemat painamalla
±
- ja
-painikkeita.
9
Paina
-painiketta minuuttilukemien valitsemiseksi.
10
Valitse minuuttilukemat painamalla
±
- ja
-painikkeita.
11
Paina
-painiketta nauhoituksen päättymisajan valitsemiseksi.
12
Valitse nauhoituksen päättymisaika painamalla
±
- ja
-
painikkeita, käyttämällä nauhoituksen käynnistymisajan valinnassa
käytettyä menettelyä.
13
Paina
-painiketta nauhoitusnopeuden valitsemiseksi.
14
Valitse
±
- ja
-painikkeita painamalla jokin nauhoitusno-
peusvaihtoehdoista
SP
(normaalinopeus),
LP
(puolinopeus) tai
Auto
(Automaattinen nauhanopeuden valinta).
15
Paina
-painiketta VPS- tai PDC-nauhoitustilan (V/P) valitsemiseksi.
16
Siirry
±
- ja
-painikkeita painamalla VPS- tai V/P-tilan (
On
-
ilmaisin) ja ei-VPS/V/P-tilan (
-ilmaisin). välillä.
17
Kun asetus on tehty valmiiksi, paina RETURN-painiketta.
18
Paina ajastimen aktivoimiseksi STANDBY/ON-painiketta.
Tulos
:
Ennen nauhoituksen käynnistymistä DVD-videonauhuri
vertaa asetettua nauhoituksen pituutta videonauhuriin
ladatun videonauhan jäännösaikaan.
Automaattinen nauhanopeuden valintatoiminto: DVD-
videonauhurin “Automaattinen nauhanopeuden valinta” -
toiminto vertaa asetettua ajastinnauhoituksen pituutta
videonauhuriin ladatun videonauhan jäännösaikaan. Jos
videonauhan jäännösaika ei riitä koko nauhoitukseen
AUTO-tilassa, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
puolinopeustilaan (LP) koko ohjelman nauhoittamiseksi.
VCR
VCR
VCR
Asetettujen ajastinnauhoitusten tiedot voidaan tarkistaa:
Sen jälkeen kun olet lopettanut DVD-videonauhurin
ajastinasetusten teon.
Jos olet unohtanut, mitkä ohjelmat piti nauhoittaa
ajastimella.
1
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos
:
Ajastustaulukko ilmestyy näyttöön.
2
Valitse
Standard
käyttämällä OK-painiketta.
Tulos
:
Näytölle ilmestyy
TIMER PROGRAMMING
-valikko.
3
Valitse haluttu ohjelmakanava
±
- ja
-painikkeilla.
4
Valitse ja muuta haluttuja lukemia painamalla
- ja
-painikkeita.
Yksityiskohtaisempia ohjeita on edellisellä sivulla.
5
Kun olet valmis, paina kolme kertaa RETURN.
Voit peruuttaa minkä tahansa ohjelmoinnin, jos se on:
Väärin asetettu
Käynyt tarpeettomaksi
1
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos
:
Ajastustaulukko ilmestyy näyttöön.
2
Valitse
Standard
käyttämällä OK - ja
-painiketta.
Tulos
:
Näytölle ilmestyy
TIMER PROGRAMMING
-valikko.
3
Valitse haluttu ohjelmakanava
±
- ja
-painikkeilla.
4
Paina CLEAR-painiketta valitun ohjelmoinnin peruuttamiseksi.
Tulos
:
Kaikki tätä ohjelmointia koskevat tiedot häviävät, eikä
ohjelmaa nauhoiteta.
5
Kun olet valmis, paina kolme kertaa RETURN.
18
Standard
ShowView
Timer Method
PR
Day
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4
PR
Date
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PR
Date
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Sample
This manual is suitable for devices