Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 17 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 39
32
33
SF
SF
ShowView-ohjelmoinnin käyttö
ShowView-ohjelmoinnin muuttaminen
Ennen DVD-videonauhurin ajastimen ohjelmointia:
Kytke päälle sekä TV että
DVD-videonauhuri
Tarkista, että päiväys ja kellonaika ovat oikein asetettuja
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle nauhoitus
aiotaan tehdä (suojaliuska paikallaan)
Aina kuusi ohjelmaa voidaan ohjelmoida nauhoitettavaksi.
1
Paina TIMER-painiketta ShowView-tilaan pääsemiseksi.
Valitse kohta
ShowView
painamalla
±
tai
ja OK tai
painiketta.
Tulos
:
TV-ruutuun ilmestyy viesti, jossa sinua kehotetaan
näppäilemään ShowView-koodi.
Jos kaikki kuusi ohjelmointia on jo tehty, näyttöön ilmestyy
viesti
Timer is full
. Halutessasi peruuttaa jonkin
ajastetuista nauhoituksista lue lisätietoja sivulta 35.
2
Näppäile numeropainikkeilla nauhoitettavan ohjelman ShowView-
koodi, joka näkyy esim. TV-lehdestä.
Halutessasi korjata väärin kirjoitettua ShowView-koodia:
Paina
-painiketta, kunnes väärä numero on poistettu.
Näppäile oikea numero.
3
Paina SETUP-painiketta.
Tulos
:
Ohjelmaa koskevat tiedot ilmestyvät TV-ruudulle.
Käyttäessäsi ensimmäisen kerran ShowView-toimintoa
esiviritettyjen ohjelmakanavia ohjelmoitaessa, ohjelmakanavan
numero alkaa vilkkua. Tämä ainoan kerran ohjelmakanavan
numero pitää näppäillä manuaalisesti
- ja
-painikkeita
käyttämällä. Lue lisätietoja seuraavalta sivulta silloin kun:
Ohjelmakanavan numero tai aikatiedot alkavat vilkkua
Haluat muuttaa ohjelmakanavan asetuksia
4
Jos ohjelmakanavan numero ja aika-asetukset ovat oikein, paina
RETURN-painiketta.
5
Aktivoi ajastin painamalla STANDBY/ON-painiketta.
6
Lue lisätietoja sivulta 33, jos haluat:
Tarkistaa, onko DVD-videonauhuri ohjelmoitu oikein
Peruuttaa ajastetun nauhoituksen
Jokaisen TV-ohjelman vieressä näkyvä numerosarja on
ShowView-koodi, jonka avulla voit nopeasti ohjelmoida
videonauhurisi kauko-ohjainta käyttäen. Näppäile sillä
nopeasti nauhoitettavan ohjelman koodi.
ShowView on Gemstar Development Corporationin tavaramerkki. ShowView-järjestelmä on
valmistettu Gemstar Development Corporationilta saadulla lisenssillä.
Halutessasi korjata Tv-ruudussa näkyvää ohjelmointia tai jotakin sen kohtaa, kuten nauhoitusnopeutta,
voit tehdä niin ennen kuin painat SETUP-painiketta toisen kerran ohjelmoinnin vahvistamiseksi.
Halutessasi...
Paina...
Valita ohjelmalähteeksi muun kuin
- tai
-painiketta, kunnes valittu
PR
alkaa vilkkua.
virittimen (AV1, AV2, tai AUX)
±
- tai
-painiketta yhden tai useamman kerran vaihtaaksesi
valittua ohjelmalähdettä.
Tulos
:
Ohjelmanumeron tilalle ilmestyy:
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmalähde silloin kun
±
- tai
-painikkeella valitaan satelliittiviritin tai
ulkoinen videolaite
Ohjelmalähde tulee valita ennen kuin muutetaan mitään
numeroita
Nauhoittaa jonkin ohjelman päivittäin
- tai
-painiketta, kunnes valittu päivä,
DAY
, alkaa vilkkua.
(maanantaista sunnuntaihin) samaan
±
- tai
-painiketta, kunnes
DAY
-tunnus (päivittäin) ilmestyy
aikaan
näytölle.
Nauhoittaa ohjelman viikoittain
- tai
-painiketta, kunnes valittu päivä,
DAY
, alkaa vilkkua.
samana päivänä ja samaan aikaan
±
- tai
-painiketta, kunnes
W
-tunnus (viikottain) ilmestyy
näytölle, ja niiden jälkeen valittu päivä.
Esimerkki
:
W-SA
(Viikottain lauantaisin)
Pidentää nauhoitusaikaa
- tai
-painiketta, kunnes valittu loppuaika,
STOP
, alkaa
vilkkua.
±
- tai
-painiketta, loppumisajan lisäämiseksi tai
vähentämiseksi.
Valita nauhoitusnopeuden
- tai
-painiketta, kunnes nauhoitusnopeuden ilmaisin alkaa
vilkkua.
±
- tai
-painiketta, kunnes oikea ilmaisin ilmestyy näytölle.
Auto
(Automaattinen nauhanopeuden valinta); lue lisää
sivulta 32
SP
(Normaalinopeus)
LP
(Puolinopeus)
Valita VPS/PDC-nauhoituksen
- tai
-painiketta, kunnes valittu
V/P
alkaa vilkkua.
±
- tai
-painiketta, kunnes
On
tai “-” -ilmaisin ilmestyy
näytölle.
Älä valitse kohtaa V/P, ellet ole varma, että ohjelma jonka
aiot nauhoittaa, lähetetään V/P-toiminnolla. Asettaessasi
PDC-toiminnon päälle (ON, valitsemalla kohdan ON näytön
oikeanpuoleisesta sarakkeesta), sinun pitää myös asettaa
alkamisaika TARKASTI julkaistun TV-ohjelman mukaisesti.
Muussa tapauksessa ajastinnauhoitus ei tule onnistumaan.
VCR
VCR
ShowView
Code
Code
:
0 - 9
Correct
:
Standard
ShowView
Timer Method
PR
Day
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5
1
Sample
This manual is suitable for devices