Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 16 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 39
Päällenauhoituksen estäminen
Suora nauhoitus
30
31
SF
SF
VCR
VCR
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
Videokasetin pohjassa on suojaliuska, joka (katkaistuna) estää
tahattoman päällenauhoituksen. Jos liuska niin ollen katkaistaan, ei
videokasetille voi
nauhoittaa.
1
Halutessasi suojata videokasetin päällenauhoitukselta, katkaise
suojaliuska pienellä ruuvimeisselillä.
2
Halutessasi tämän jälkeen kuitenkin nauhoittaa videokasetille,
jonka suojaliuska on katkaistu, kiinnitä teippi aukon päälle.
Ennen ohjelman nauhoittamista vastaava ohjelmakanava tulee
esivirittää (ellet nauhoita ulkoisesta videolaitteesta). Ellet ole vielä
tehnyt niin, lue sivuilla 18-19 olevat kappaleet.
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos
:
DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
Valitse:
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG (
tai
) -painikkeilla
tai
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde INPUT SEL. -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulos
:
Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 29)
6
Pidä REC-painike (
) sisäänpainettuna hetken ajan
nauhoituksen käynnistämiseksi.
Tulos
:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVD-
videonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 39).
7
Paina nauhoituksen keskeyttämiseksi kerran
-painiketta.
Jos DVD-videonauhuri työntää kasetin takaisin ulos
nauhoitusta käynnistettäessä, tarkista, että kasetin suojaliuska
on paikallaan tai että (liuska katkaisemalla avattu) aukko on
peitetty teipillä.
Jos nauha loppuu kesken nauhoituksen, videokasetti alkaa
automaattisesti kelata nauhaa takaisin kasetin alkuun.
Tätä toimintoa käyttämällä voit nauhoittaa videokasetilla aina
yhdeksän tuntia ohjelmaa (LP-toiminnolla).
DVD-videonauhuri pysähtyy automaattisesti asetetun nauhoitusajan
loputtua.
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos
:
DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
Valitse:
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG (
tai
) -painikkeilla
tai
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde INPUT SEL. -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulos
:
Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 29)
6
Pidä REC-painike (
) sisäänpainettuna hetken ajan nauhoituksen
käynnistämiseksi.
Tulos
:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVD-
videonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 31).
7
Paina REC-painiketta (
) niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun
nauhoitusajan lisäämiseksi:
30 minuutin askelin aina 4 tuntiin
1 tunnin askelin aina 9 tuntiin (LP)
Tulos
:
Nauhoituksen pituus näkyy TV-ruudussa. Valittua
ohjelmakanavaa nauhoitetaan asetetun ajan
mukaisesti. Sen loputtua DVD-videonauhuri keskeyttää
nauhoituksen automaattisesti.
8
Halutessasi keskeyttää nauhoituksen ennen asetettua aikaa paina
STANDBY/ON-painiketta.
Jos nauha loppuu ennen nauhoitusajan loppumista:
Nauhoitus keskeytyy.
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS
REC
VCR
1
7
4
4
6
5
3
6
4
4
5
Sample
This manual is suitable for devices