Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 15 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 39
S-VHS toisto
Nauhoitusnopeuden valinta
28
29
SF
SF
VCR
Koko videokasetin jatkuva toisto
VCR
Voit asettaa laitteen toistamaan jatkuvalla toistolla koko
videokasettia alusta loppuun.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse VCR kohdistinpainikkeilla
±
,
.
2
VahvisValitse tämä kohta painamalla OK- tai
painiketta..
3
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
REPEAT PLAY
eteen.
4
Jos...
Paina OK tai
kunnes...
Haluat toistaa videokasettia
Näytölle ilmestyy
On
.
jatkuvalla toistolla
Et halua toistaa jatkuvalla
Näytölle ilmestyy
Off
.
toistolla
5
Kun asetukset on tehty valmiiksi, paina kahdesti RETURN
painiketta valikon sulkemiseksi.
Videokasetille voi nauhoittaa kahdella eri nauhanopeudella
SP (Normaalinopeus)
LP (Puolinopeus)
Puolinopeutta käytettäessä:
Jokaiselle videokasetille voi nauhoittaa puolta pitemmän
ajan
Nauhoituksen laatu on kuitenkin hieman huonompi
Nauhoittaaksesi
Paina kauko-ohjaimen SPEED-painiketta,
videokasetille...
kunnes...
Normaalinopeudella
Näytölle ilmestyy
SP
Puolinopeudella
Näytölle ilmestyy
LP
DVD-VHS mahdollistaa korkealaatuisen S-VHS nauhan toiston
1
Valitse S-VHS toiminto ja paina MENU-painiketta.
2
Valitse
VCR
-valikko kohdistinpainikkeilla
±
/
.
3
Valitse tämä kohta painamalla OK- tai
-painiketta.
4
Valitse
S-VHS
–valikko kohdistinpainikkeilla
±
/
.
5
To...
Jos… Paina OK- tai
, niin…
Shaluat S-VHS toiston
On
ilmestyy näytölle.
et halua S-VHS toistoa
Off
ilmestyy näytölle.
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta kahdesti
sulkeaksesi valikon. S-VHS nauhoja toistetaan asettamalla S-VHS tila
päälle
On
VCR Setup –ohjelmointivalikossa.
Tyyppi
Nauhoitusaika (SP)
E-180
180 min
=
3 h
E-240
240 min
=
4 h
E-260
260 min
=
4 h 20 min
E-300
300 min
=
5 h
VCR
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Tape Select
:
E180
Repeat Play
:
Off
S-VHS
:
Off
VCR Setup
Off
On
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Repeat Play
:
Off
VCR Setup
Tape Select
:
E180
S-VHS
:
Off
Off
On
Sample
This manual is suitable for devices