Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 14 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 39
26
27
SF
SF
Automaattinen virrankatkaisutoiminto
Viestit näytöllä
Videokasettityypin valinta
DVD-videonauhuri näyttää useimmat tiedot sekä omasta että TV:n
toiminnasta.
Voit valita näiden tietojen (paitsi hakumerkin (indeksi),
ohjelmointivalikon, ajastintoimintojen, koska niitä ei voi piilottaa)
näyttämisen TV-ruudusta
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse Screen Messages kohdistinpainikkeilla
±
tai
.
3
Halutessasi...
Paina OK tai
kunnes...
Näyttää tiedot ruutunäytöllä
Näytölle ilmestyy
On
.
Piilottaa näyttötiedot
Näytölle ilmestyy
Off
.
4
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta
kahdesti valikon sulkemiseksi.
Halutessasi käyttää nauhalaskuria videokasetin jäännösajan
näyttämiseen, on käytettävän kasetin pituus ilmoitettava.
1
Valitse Menu.
2
Valitse VCR-valikko kohdistinpainikkeilla
.
3
Valitse tämä kohta OK- tai
painikkeilla.
4
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
Tape Select
eteen.
5
Paina OK- tai
-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että
oikea kasetin pituus ilmestyy näytölle.
E180
E240
E300
E260
6
Valitse oikea kasetin pituus
OK- tai
-painikkeilla.
VCR
Nauhurissa on ShowView Extend -toiminto, jolla nauhoitusaikaa
voi tarvittaessa jatkaa jopa 60 minuuttia.
Käytä vain, kun PDC ei ole käytettävissä tai on kytketty pois
(Off).
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
2
Valitse
User Set
kohdistinpainikkeilla
±
,
.
3
Valitse tämä kohta OK- tai
- painikkeilla.
Tulos
:
User Set
-valikko ilmestyy näkyviin.
4
Valitse
ShowView Extend
painikkeella
±
tai
.
5
Aseta
ShowView Extend
aika painikkeellaa
tai
OK.
(10 minuutin portain).
6
Kytke pois painamalla
- tai OK-painikkeita kunnes Off näkyy
ruudussa.
VCR
ShowView Extend
VCR
Automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkee DVD-videonauhurin
automaattisesti päältä, mikäli siihen ei syötetä mitään signaalia,
eikä yhtäkään sen painikkeista paineta itse valitun esiasetetun ajan
sisällä.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
Auto Power Off
eteen.
3
Valitse automaattiseen virran katkaisuun kuluva aika
- tai OK-
painiketta painamalla
Off
1Hour
2Hour
3Hour
4
Kun asetus on asetettu valmiiksi paina kahdesti RETURN-
painiketta valikon sulkemiseksi.
VCR
Language
:
English
User Set
Screen Messages
:
On
Install
Auto Power Off
:
Off
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Off
1Hour
2Hour
3Hour
Colour System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Off
10
20
30
40
50
60
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Install
Screen Messages
:
On
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Repeat Play
:
Off
S-VHS
:
Off
VCR Setup
Tape Select
:
E180
On
Off
E180
E240
E260
E300
Sample
This manual is suitable for devices