Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 13 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 39
NICAM-järjestelmä
24
25
SF
SF
Värijärjestelmän valinta
VCR
Älykäs kuvansäätö
Älykäs kuvansäätötoiminto mahdollistaa kuvan terävyyden
automaattisen säädön oman arviosi mukaiseksi.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta User Set kohdistinpainikkeilla
±
,
.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos
:
User Set
-valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse tämä kohta OK- tai
painikkeilla.
5
Valitse IPC (älykäs kuvansäätö)
-painiketta painamalla.
Jos älykäs kuvansäätötoiminto on jo käytössä (
On
), kuvan
terävyys säädetään automaattisesti.
6
Paina
-painiketta IPC-toiminnon kytkemiseksi päältä (
Off
)
kuvan terävyyden säätämiseksi manuaalisesti.
7
Paina
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kuva näkyy
näytöllä sellaisena kuin itse haluat.
Ellet paina painiketta 10 sekunnin sisällä,
PICTURE
-valikko
häviää näytöstä automaattisesti.
8
Kun halutut asetukset on tehty, paina uudelleen RETURN-
painiketta.
Voit myös valita toiminnon suoraan käyttämällä
kaukosäätimen IPC-painikketta.
Voit valita ennen videokasetin toistoa sen toistossa käytettävän
värijärjestelmän.
Muussa tapauksessa järjestelmä valitsee automaattisesti käytettävän
värijärjestelmän silloin asetukseksi on valittu AUTO.
Videokasettia toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti käytettävän värijärjestelmän.
NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitettua videokasettia
tällä DVD-videonauhurilla toistettaessa tee värijärjestelmän
asetus TV:n mukaisesti. Jos käytettävä TV toimii ainoastaan
PAL-järjestelmän mukaisesti, aseta asetukseksi NTPB.
Jos taas TV on moninormi-TV (NTSC 4.43 -yhteensopiva),
aseta asetus kohtaan NT4.43, jolloin voit nauhoittaa
NT4.43 -järjestelmän mukaisesti.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta User Set kohdistinpainikkeilla
±
,
.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos
:
User Set
-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
Colour System
eteen.
5
Valitse
-painiketta painamalla
AUTO
PAL
SECAM
MESECAM
B/W
.
Auto
Videokasetti toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti värijärjestelmän.
B/W
Mustavalkoinen
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURN-
painiketta valikon sulkemiseksi.
NICAM-järjestelmällä lähetettävät ohjelmat on jaettu kolmeen
tyyppiin. NICAM-stereo, NICAM-mono ja Bilingual (kaksikieliset
lähetykset). NICAM-ohjelmat sisältävät aina myös normaalin
monoäänilähetyksen, minkä vuoksi voit aina valita haluamasi
äänijärjestelmän.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta User Set kohdistinpainikkeilla
±
,
.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos
:
User Set
-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
NICAM
eteen.
5
Halutessasi käyttää...
Paina OK tai
kunnes...
Monotilaa
Näytölle ilmestyy
Off
.
Off:
Aseta asetus tähän kohtaan
ainoastaan silloin kun stereoäänessä
on huonojen vastaanotto-
olosuhteiden vuoksi säröä, ja haluat
sen vuoksi äänittää normaalia
monoääntä NICAM-lähetyksen
aikana.
NICAM-tilaa
Näytölle ilmestyy
On
.
On:
Aseta asetus normaaliolosuhteissa
tähän kohtaan.
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURN
-painikette valikon sulkemiseksi.
VCR
VCR
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Colour
System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Colour
System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
On
Off
Auto
PAL
SECAM
MESECAM
B/W
Colour
System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
On
Off
Sample
This manual is suitable for devices