Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 12 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 39
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen
22
23
SF
SF
Voit muuttaa esiviritettyjen TV-kanavien luettelossa olevien
kanavien järjestystä ja muuttaa niiden numeroita oman halusi
mukaisesti.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta
Install
kohdistinpainikkeilla
±
,
.
3
Valitse tämä kohta OK- tai kohdistinpainikkeilla
.
Tulos
:
Install
-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
Manual Setup
eteen.
5
Valitse tämä kohta
-painiketta painamalla
Tulos
:
Näytölle ilmestyy
TV STATION TABLE
-valikko.
6
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
halutun, esiviritetyn ohjelmakanavan eteen.
Tulos
:
Valittu ohjelmakanava ilmestyy samanaikaisesti
TV-ruutuun.
7
Kun haluat muuttaa kanavanumeroa, paina kauko-ohjaimen
OK-painiketta. (Esimerkiksi, kun siirrät aseman kanavalta 1
kanavalle 3.)
8
Tätä ohjelmakanavaa voidaan muuttaa toistamalla sama menettely
kohdasta
6
alkaen.
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina neljästi RETURN-painiketta
valikon sulkemiseksi.
VCR
VCR
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K)
VCR
DVD-videonauhurin toistokanavaa voidaan joutua vaihtamaan, jos
toistokuvassa esiintyy häiriöitä tai ellei toistokuva tule näkyviin
TV:hen.
DVD-videonauhurin toistokanava voidaan vaihtaa, jos haluat säätää
ruutunäytöllä näytettävien tietojen näyttötaajuutta.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta
Install
kohdistinpainikkeilla
±
,
.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos
:
Install
-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
VCR Output CH
eteen.
5
Valitse haluttu toistokanava (CH21~CH69) OK- tai
-
kohdistinpainikkeilla.
CH21
. . CH36
. . CH69
6
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kolme kertaa
RETURN.
Viritä sen jälkeen TV uudelleen käyttöä varten. (sivu 12).
Voit valita äänitilan (B/G) tai D/K) videonauhuriin kytketyn TV:n
mukaisesti.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta
Install
kohdistinpainikkeita
±
,
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos
:
Install
-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
TV System
eteen.
5
Valitse G tai K
-painiketta painamalla.
6
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kolme kertaa
RETURN.
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
G
VCR Output CH
: CH 36
Install
- - - -
TV STATION TABLE
SWAPPING :
OK
DELETE
:
CLEAR
RETURN
PR
CH
NAME
DEC
1
021
OFF
2
3
4
5
- - - -
TV STATION TABLE
SWAPPING :
OK
DELETE
:
CLEAR
RETURN
PR
CH
NAME
DEC
1
2
3
021
OFF
4
5
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
G
VCR Output CH
: CH 36
Install
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
CH 21
:
CH 36
:
CH 69
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
G
VCR Output CH
: CH 36
Install
G
K
Sample
This manual is suitable for devices