Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 11 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 39
TV-kanavien manuaalinen esiviritys
21
SF
Jos olet tallentanut muistiin ohjelmakanavan:
Jota et tarvitse
Väärälle esivirityspaikalle
Voit poistaa sen.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta
Install
kohdistinpainikkeilla
±
,
.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos
:
Install
-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
Manual Setup
eteen.
5
Valitse tämä kohta
-painiketta painamalla
Tulos
:
Näytölle ilmestyy
TV STATION TABLE
-valikko.
6
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
poistettavan, esiviritetyn ohjelmakanavan (
PR
) eteen.
7
Paina CLEAR-painiketta.
8
Toista menettely kohdasta
6
lähtien, kunnes kaikki halutut asemat
on poistettu.
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina neljästi RETURN-painiketta
valikon sulkemiseksi.
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää manuaalisesti, jos ne jo
on viritetty automaattisesti.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta
Install
kohdistinpainikkeilla
±
,
.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos
:
Install
-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
Manual Setup
eteen.
5
Valitse
-painiketta painamalla kohta
Manual Setup
.
Tulos
:
Näytölle ilmestyy
TV STATION TABLE
-valikko.
6
Valitse halutun ohjelmakanavan numero
±
- tai
-painiketta
painamalla.
7
Paina
-painiketta aseman esivirittämiseksi.
Tulos
:
Näytölle ilmestyy
Manual Tuning
-valikko.
8
Käynnistä ohjelmakanavan haku
- tai
-painiketta painamalla.
Tulos
:
Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään näytöllä.
9
Valitse
DECODER
painikkeella
.
10
Paina painiketta
tv-aseman dekooderin käytön aloittamiseksi tai
lopettamiseksi, mikäli tarpeen.
11
Paina
±
- tai
-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan
NAME
eteen.
Aseman nimi asetetaan automaattisesti lähetesignaalin avulla.
12
Ohjelmakanavan nimen muuttamiseksi paina
-painiketta.
Tulos
:
Nimen 1. kirjain alkaa vilkkua.
13
Halutessasi...
Paina...
Valita nimeen
±
- tai
-painiketta, kunnes haluttu
kirjainmerkin
kirjainmerkki (kirjain, numero tai
“-” -merkki) ilmestyy näyttöön
Siirtyä seuraavaan tai
- tai
-painiketta
edelliseen kirjainmerkkiin
14
Jos...
Niin...
Haluat tallentaa
Paina
±
- tai
-painiketta, kunnes
muistiin näytöllä
kohdistin siirtyy kohdan
MFT
eteen
näkyvä ohjelmak-
Paina tarvittaessa
- tai
-painiketta
anavan
kuvan säätämiseksi
Paina OK ohjelmakanavan tallentamiseksi
muistiin
Et
halua tallentaa
Paina
±
- tai
-painiketta, kunnes
muistiin näytöllä
kohdistin siirtyy kohdan
CH
eteen
näkyvää ohjelmak-
Paina
- tai
-painiketta jatkaaksesi
anavaa
hakua taajuusalueella ja näyttääksesi
seuraavan ohjelmakanavan
Siirry kohdan
9
alkuun
15
Toista tämä menettely kohdasta
9
lähtien, kunnes kaikki halutut
asemat on tallennettu muistiin.
16
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURN-
painiketta valikon sulkemiseksi.
20
SF
VCR
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen
VCR
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
G
VCR Output CH
: CH 36
Install
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
MANUAL TUNING
MEMORY
:
OK
RETURN
PR
:
CH
:
- - -
MFT
:
-
DECODER
:
OFF
NAME
:
- - - -
TV
STATION
TABLE
SWAPPING :
OK
DELETE
:
CLEAR
RETURN
PR
CH
NAME
DEC
1
OFF
2
3
4
5
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
G
VCR Output CH
: CH 36
Install
TV
STATION
TABLE
SWAPPING :
OK
DELETE
:
CLEAR
RETURN
021
- - - -
OFF
PR
CH
NAME
DEC
1
2
3
4
5
Sample
This manual is suitable for devices