Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 10 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 39
TV-kanavien automaattinen esiviritys
18
19
SF
SF
VCR
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää uudelleen, jos ne on jo
kertaalleen esiviritetty automaattisesti. (Lue sivun 11
kappale “Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen
asetustoiminto (Plug & Auto Setup)”
DVD-videonauhurissa on sisäänrakennettu TV-viritin TV-kanavien
vastaanottoa varten.
Virittimen avulla vastaanotettavat TV-kanavat tulee esivirittää. Tämä
voidaan tehdä jollakin seuraavista tavoista:
Plug & Auto Setup -toiminnolla (lue lisää sivulta 11)
Automaattisesti
Manuaalisesti (lue lisää sivulta 19)
Aina 80 kanavaa voidaan tallentaa muistiin.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta
Install
kohdistinpainikkeilla
±
,
.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos
:
Install
-valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse
Auto Setup
painikkeella
±
tai
. Vahvista valinta
painikkeella
.
Tulos
:
Maanvalintavalikko (country selection) tulee ruutuun.
5
Videonauhuri hakee valitsemasi maan asemia esiasetetun
mieltymysluettelosi mukaisesti.
6
Paina OK-painiketta.
Tulos
:
Näytölle ilmestyy viesti, joka ilmoittaa videonauhuriin
mahdollisesti jo esivalittujen kanavien poistamisesta.
7
Käynnistä kanavien automaattihaku painamalla OK.
Tulos
:
TV-ruudussa alkaa vilkkua viesti
Please Wait
.
Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään
näytöllä ja tallennetaan muistiin.
DVD-videonauhuri alkaa sen jälkeen etsiä seuraavaa
ohjelmakanavaa jne.
Kun kanavien automaattinen hakutoiminto on suoritettu
loppuun, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
ohjelmakanavalle numero 1.
DVD-videonauhurin automaattisesti muistiin tallentamien
kanavien määrä riippuu sen löytämistä ohjelmakanavista.
8
Halutessasi keskeyttää ohjelmakanavien automaattisen
hakutoiminnon ennen sen loppuunsuorittamista paina kolmesti
RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
Kun ohjelmakanavien automaattinen hakutoiminto on
päättynyt, viritin on saattanut tallentaa muistiin jonkin
ohjelmakanavan useammin kuin kerran. Valitse siinä
tapauksessa niistä parhaimman kuvan antava kanava
ja poista ne, joita ei enää tarvita (lue lisää sivulta 21).
Kielen asetus
Voit vaihtaa näyttötietojen kielen.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
2
Valitse kohta Language kohdistinpainikkeilla ja paina OK
painiketta.
3
Aseta kohdistin halutun kielen kohdalle ja paina OK-painiketta.
4
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kaksi kertaa
RETURN.
Päivämäärän ja kellonajan asetus
DVD-videonauhurissa on 24 tunnin järjestelmän mukainen kello ja
kalenteri, joita voi käyttää esim. seuraaviin toimintoihin:
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
DVD-videonauhurin automaattinen
ajastinnauhoitustoiminto
Päivämäärä ja kellonaika on asetettava silloin kun:
DVD-videonauhuri on juuri ostettu
Muista asettaa kello oikeaan aikaan silloin kun aika muuttuu
kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai
.
Tulos
:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta Clock kohdistinpainikkeilla
±
,
.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos
:
Clock Set
-valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse tunti- ja minuuttilukemat sekä päiväys ja kuukausi
- ja
-
painikkeita painamalla.
Tulos
:
Valittu vaihtoehto alkaa vilkkua.
5
Lisää tai vähennä lukemia painamalla
±
tai
.
Tulos
:
Viikonpäivä tulee näkyviin automaattisesti.
6
Voit valita Päälle- tai Pois-asetuksen painamalla
±
tai
, jos
valitsit Auto Clock (automaattinen kello) -vaihtoehdon.
Tulos
: Valittu Päällä/Pois -arvo tulee näkyviin.
7
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kolme kertaa
RETURN.
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Language Set
English
Time
Date
Year
Clock Set
12 : 00
1 / JAN /
2004
THU
Auto Clock
: On
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Auto Setup
Your data will be lost
Press
OK
to continue
Menu
to exit
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
G
VCR Output CH
: CH 36
Install
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Auto Setup
Please Wait
15%
Sample
This manual is suitable for devices