Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 8 of 39)

Languages: Norwegian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 39
15
N
14
N
Taster som styrer spillerne
DVD- og videokassettspilleren bruker ett sett betjeningsknapper for
å styre begge spillerne. Disse knappene hjelper deg til å styre hver
spiller.
1
STANDBY/ON-KNAPPEN (VENTESTILLING/PÅ)
Trykk på STANDBY/ON-knappen på fjernkontrollen eller på
frontpanelet for å slå på DVD- og videokassettspilleren.
2
DVD-knappen
Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen når du vil styre DVD-
spilleren.
DVD-indikatoren vil
lyset på frontpanelets display for å vise at
DVD-spilleren er valgt.
3
VCR-knappen (videokassettspiller)
Trykk på VCR-knappen når du vil styre videokassettspilleren.
VCR-indikatoren på frontpanelet vil lyse for å vise at VHS-
spilleren er valgt.
4
INPUT SEL. KNAPP
Trykk INPUT SEL. gjentatte ganger for å skifte mellom forskjellige
input: tuner (PR##), AV1 (bakside AV input), AV2 (bakside AV
input), AUX (bakside AV input).
Knappen er ikke brukbar når VCR er valt.
Før du bruker videokassettspilleren som på side 18-45,
trykk på VCR-knappen på fjernkontrollen for på å velge
videokassett-innstilling.
Før du bruker DVD-spilleren som på side 46-65, trykk på
DVD på fjernkontrollen for å velge DVD.
Søke inn fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren
Du må innstille fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren hvis du
ikke bruker SCART-ledning.
For å se bilder på DVD- og videokassettspilleren når det
brukes SCART-ledning, må fjernsynet settes i audio/video-
innstilling.
1
Slå på fjernsynet.
2
Slå på DVD- og videokassettspilleren ved å trykke (STANDBY/ON
(ventestilling/på) på forsiden av spilleren eller STANDBY/ON på
fjernkontrollen.
3
Velg en kanal på fjernsynet som skal reserveres for bruk med
DVD- og videokassettspilleren.
4
Sett videokassetten i DVD- og videokassettspilleren. Kontroller
spilleren begynner å lese kassetten; hvis ikke, trykk
II
-knappen.
5
Start et søk på fjernsynet eller sett fjernsynet til
UHF-kanal 36.
6
Fininnstill fjernsynet til bildet og lyden er klare og gode.
7
Hvis du ikke finner bilde og lyd, eller det er interferens fra
nærliggende kanaler, kan det være nødvendig å forandre innstilling
på DVD- og videokassettspillerens utgangskanal
(Se Stille inn DVD- og videokassettspillerens utgangskanal på side
66).
8
Når bilde og lyd er fullstendig klare, lagrer du denne kanalen på det
ønskede kanalnummeret på fjernsynet.
Resultat:
Den kanalen er nå forbeholdt bruk med DVD- og
videokassettspilleren.
2
4
STANDBY/ON
PHONES
1
1
2
3
4
Sample
This manual is suitable for devices