Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 5 of 39)

Languages: Norwegian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 39
Display-indikatorer
Tilbehør
8
9
N
N
Infrarød fjernkontroll
1
STANDBY/ON
2
SHUTTLE
<< / >>
3
ANGLE/IPC
4
DVD SELECT
5
VCR SELECT
6
TV VOLUME
7
OPEN/CLOSE, EJECT
8
EZ VIEW
9
REWIND, SKIP BACK
10
STOP
11
DISC MENU
12
MENU
13
LEFT
14
RECORD
15
TEST
16
SPEAKER
17
TV/VCR
18
MODE, REPEAT
19
TITLE, SPEED
20
TV STANDBY/ON
21
0-9
22
ZOOM, INPUT SELECT
23
TV SELECT
24
FM/AM SELECT
25
AMP VOLUME
26
PROG/TRK (
,
)
27
AUDIO
28
MUTE
29
FAST-FORWARD, SKIP NEXT
30
PLAY/STILL
31
CLEAR
32
RETURN, A.DUB
33
UP
34
OK
35
RIGHT
36
DOWN
37
INFO.
38
BASS
39
SOUND MODE
40
TREBLE
41
MARK, SEARCH
42
SUBTITLE, TIMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG videospiller (DVD-VCR).
Sammen med DVD- og videokassettspilleren finner du dette tilbehøret i esken:
FJERNKONTROLL
LYD- OG
VIDEOLEDNINGER
INSTRUKSJONSBOK
KOAKSIAL-LEDNING
BATTERIER
AM ANTENNEKABEL
FM ANTENNEKABEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
DVD-spilleren er i bruk
2
DVD eller CD lastes.
3
Klokkeslett, tellerposisjon, gjenværende tid eller
status for spilleren i øyeblikket
4
Opptak er i gang (normal og timer).
5
VHS tape is inserted
6
Kassett inn-indikator
7
En DVD med et DTS lydspor er satt inn
8
Hi-Fi-sporet på et VHS-bånd spilles
(TV-sending eller video som er i gang, er i Stereo)
9
Et tidsinnstilt opptak er programmert inn eller er i
gang.
10
DVD til VHS-kopiering er i gang.
Sample
This manual is suitable for devices