Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 34 of 39)

Languages: Norwegian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 39
67
N
66
N
Visning av bilde-CD
DVD
• Kun filer med endingene ".jpg" og ".JPG" kan avspilles.
• Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den starter, og det går kanskje ikke å vise alle
innspilte filer.
• Kun CD-R plater med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet format kan avspilles.
• JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn
(. / = +).
• Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en
multisession-plate, kan den bare avspilles frem til dette segmentet.
• Maksimalt 500 bilder kan lagres på en CD-plate.
• Kun Kodak Picture CD kan avspilles.
• Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise JPEG-filer i bildemappen.
• Andre bildeplater enn Kodak Picture CD kan ta lengre tid å starte eller kan kanskje ikke avspilles i det
hele tatt.
• Hvis antallet filer på en plate overstiger 500, kan bare 500 av disse vises.
• Hvis antallet mapper på en plate overstiger 300, kan bare JPEG-bilder i 300 mapper vises.
CD-R JPEG plater
Innstilling av forsinkelsestid
En forsinkelseseffekt kan legges til lyden fra senter- og surroundhøyttalerne for å justere lyden etter
akustikken i rommet du befinner deg i. Forsinkelsestiden er satt til 0 ms som standard.
• Du kan nyte den beste lyden ved 5.1-kanals surroundavspilling hvis avstanden mellom deg og hver
høyttaler er lik. Du kan justere forsinkelsestiden for den midtre og surroundhøyttalerne slik at lyden
tilpasses akustikken i rommet du befinner deg i.
1
Innstilling av midtre høyttaler
Hvis avstanden på Dc er lik eller lenger en avstanden på Df på figuren, still modus på 0 ms.
Ellers, endre innstillingen etter tabellen.
(A) = Df - Dc
2
Innstilling av surroundhøyttalere
Hvis avstanden på Df er lik avstanden på Ds på figuren, still modus på 0 ms.
Ellers, endre innstillingen etter tabellen.
(B) = Df - Ds
Avstand på (A) (m)
Innstilling (ms)
0.00
0
0.34
1
0.68
2
1.02
3
1.36
4
1.70
5
Avstand på (B) (m)
Innstilling (ms)
0.00
0
1.02
3
2.04
6
3.06
9
4.08
12
5.10
15
Ideell stilling på
midtre høyttaler
Ideell stilling på
surroundhøyttalere
Det er ønskelig å stille opp alle
høyttalerne innen denne sirkelen.
Sample
This manual is suitable for devices