Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 25 of 39)

Languages: Norwegian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 39
49
N
48
N
Oppsetting av audiomulighetene
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Velg DVD med knappene
±
/
,og trykk deretter på
eller OK.
3
Velg Audio Setup (lydinnstilling) med knappene
±
/
, og trykk
deretter på
eller OK.
4
Bruk
±
/
-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på
eller OK-knappen.
Dynamic Compression
-
On : For å velge dynamisk komprimering.
-
Off : For å velge standardområde.
Center SPK Time Delay (se side 67)
Surround SPK Time Delay (se side 67)
Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne eller gå tilbake til
menyskjermbildet under innstillingen;
Trykk RETURN eller
-knappen.
DVD
Oppsetting av språkfunksjonen
DVD
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Velg DVD med knappene
±
/
,og trykk deretter på
eller OK.
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
±
/
, tryk
derefter på knappen
eller OK.
4
Velg Audio (lyd) med knappene
±
/
, og trykk deretter på
eller
OK.
5
Trykk på
±
/
-knappen og velg ‘English’ .
- Velg “Orignal” hvis du vil at standardspråket for lydsporet skal
være originalspråket platen er spilt inn på.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
6
Trykk OK.
- English er valgt og skjermen viser igjen DVD-menyen.
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Velg DVD med knappene
±
/
, og trykk deretter på
eller OK.
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
±
/
, og
trykk deretter på
eller OK.
4
Velg Subtitle (teksting) med knappene
±
/
, og trykk deretter på
eller OK.
5
Trykk på
±
/
-knappen og velg ‘English’.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være det
samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på listen.
Noen plater inneholder ikke det språket du valgte som
utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke den originale
språkinnstillingen.
6
Trykk OK.
- English er valgt og skjermen viser igjen DVD-menyen.
Bruk av audiospråket
Bruk av tekstspråk
Language Setup
Disc Menu
:
English
Audio
:
English
Subtitle
:
Automatic
Subtitle
Subtitle Language
Automatic
Setup
Setup
Setup
:
Display Setup
Language Setup
Disc Menu
:
English
Audio
:
English
Subtitle
:
Automatic
Center SPK Time Delay
:
0ms
Surround SPK Time Delay
:
0ms
Setup
Setup
Setup
:
Display Setup
Sample
This manual is suitable for devices