Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 9 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 39
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
Az alábbi esetekben kell a távvezérlô elemeit behelyezni
vagy cserélni
amikor a DVD-VIDEOMAGNÓT megvásárolta;
vagy
amikor a távvezérlô már nem megfelelôen
mûködik.
1
Nyomja a nyíl irányába és távolítsa el a távvezérlô hátoldalán
az elemtartó fedelét.
2
Helyezzen be két AAA, RO3 vagy ezeknek megfelelô elemet,
figyeljen a megfelelô polaritásokra:
Az elem „
+
" jelzése az elemtartó „
+
" jelzésével,
Az elem „
" jelzése az elemtartó „
" jelzésével nézzen
szembe.
3
Helyezze vissza az elemtartó fedelét és tolja vissza a helyére.
A különbözô fajtájú elemeket ne keverje össze
(pl. mangán és alkáli).
16
17
HU
HU
Szokásos TV vevô mûködtetések
A következô gombokat olyankor használja, ha DVD-
VIDEOMAGNÓBA beépített tv-vevô által vett TV mûsorokat
kívánja nézni.
1
TV/VIDEOMAGNÓ (TV/VCR) GOMB
E gomb megnyomása a televízió vagy a videomagnó belsô
hangoló egysége között kapcsol át.
2
Programhely fel/le gomb
A következô vagy az elôzô programhelyre vált át.
3
0-9 gombok
E gombok közvetlenül választják ki a programhelyet.
4
KIJELZô (INFO.) gomb
A gomb megnyomása kijelzi a nézett TV csatornát.
DVD és videomagnó üzemmódban is mûködik.
1
2
2
3
4
1
Másolás DVD-rôl VIDEOMAGNÓRA
4
4
1
2
REC
S.MODE
ON
PHONES
COPY
3
A DVD-VIDEOMAGNÓ lehetôvé teszi, hogy a MÁSOLÁS
(COPY) gomb megnyomásával a DVD lemez mûsorát
átmásolja egy VHS kazettára.
Nem tudja átmásolni a lemez tartalmát, ha másolás
ellen védett DVD lemezt kísérel meg másolni.
A Macrovision
®
által kódolt DVD lemezek másolása
nem engedélyezett.
1
Helyezze be a lemezt.
Helyezze be az átmásolni kívánt lemezt a DVD játszóba és zárja
be a lemeztartót.
2
Helyezze be a VHS kazettát.
Egy üres VHS videoszalagot helyezzen be a videomagnóba.
3
Másolja át a DVD lemezt a VHS videoszalagra.
Nyomja meg a MÁSOLÁS (
COPY
) gombot a DVD-VIDEOMAGNÓ
elôlapján.
A DVD lejátszó és videomagnó felvételi üzemmódba tér át.
4
A másolás megállítása.
Nyomja meg a VIDEOMAGNÓ (
VCR
) gombot a távvezérlôn és
utána az
ÁLLJ
(
±
)
gomb megnyomásával állítsa meg a
másolást, ha a DVD lemez lejátszása befejezôdött.
A másolást kézzel kell megállítani, amikor a DVD lemezen a film
véget ér, mert a DVD megismétlôdhet és a felvétel újból tovább
folytatódhat.
s
Sample
This manual is suitable for devices