Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 8 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 39
14
15
HU
HU
DVD-VIDEOMAGNÓ vezérlô gombok
A DVD-VIDEOMAGNÓ mindkét részegysége vezérlô
gombokkal mûködtethetô. A következô kezelôszervekkel
sikeresen mûködtetheti az egyes részegységeket.
1
KÉSZENLÉT/BE (STANDBY/ON) GOMB
Nyomja meg a DVD-VIDEOMAGNÓ elôlapján vagy a
távvezérlôn lévô KÉSZENLÉT/BE (
STANDBY/ON
) gombot.
2
DVD gomb
Nyomja meg a
DVD
gombot a távvezérlôn, ha a DVD játszót
mûködtetni kívánja.
Az elôlapon a kijelzôn a világító DVD jelzô mutatja, hogy a
DVD lejátszót választotta.
3
VIDEOMAGNÓ (VCR) gomb
Nyomja meg a VIDEOMAGNÓ (
VCR
) gombot a távvezérlôn, ha
a videomagnót szeretné mûködtetni.
Az elôlapon a kijelzôn a világító VCR jelzô mutatja, hogy a
videomagnót választotta.
4
Bemenet kiválasztó gomb
Nyomja meg többször a bemenet kiválasztó gombot, hogy
végigmenjen minden bemenet forráson, beleértve a tunert
(PR#), AV1-t (hátsó AV bemenet), AV2-t (hátsó AV bemenet),
AUX-t (elülsô AV bemenet).
Ez a lehetôség csak akkor elérhetô, ha a VCR dekket
választotta ki.
Mielôtt a videomagnót mûködtetné (19-45. old.) a
távvezérlô VIDEOMAGNÓ (VCR) gombjának a
megnyomásával válassza a videomagnó (VCR)
üzemmódot.
Mielôtt a DVD lejátszót mûködtetné (46-66. old.) a
távvezérlô TV NÉZÉS (TV VIEW) gombjának a
megnyomásával
DVD-t válasszon.
A televízió behangolása a DVD-VIDEOMAGNÓHOZ
A televíziót a DVD-VIDEOMAGNÓRA kell hangolnia, ha nem
használ SCART-kábelt.
A DVD-VIDEOMAGNÓ videó mûsorának
megtekintése érdekében a televíziót audio/video (AV)
üzemmódba kell kapcsolnia, ha SCART kábelt
használt.
1
Kapcsolja be a televíziót.
2
A készülék elôlapján vagy a távvezérlôn levô KÉSZENLÉT/BE
(
STANDBY/ON
) gomb megnyomásával kapcsolja be a DVD-
VIDEOMAGNÓT.
3
Válasszon ki a televízión a DVD-VIDEOMAGNÓ számára egy
programhelyet.
4
Helyezzen egy videokazettát a DVD-VIDEOMAGNÓBA.
Ellenôrizze, hogy a DVD-VIDEOMAGNÓ meg kezdte-e a
lejátszást, ha nem, akkor nyomja meg a
LEJÁTSZÁS
(
II
)
gombot.
5
Indítsa el a keresést a televízión, vagy állítsa a televíziót az UHF
36-os csatornára.
6
Hangolja finoman a televíziót mindaddig amíg
tiszta képet és
hangot nem kap.
7
Lehet, hogy meg kell változtatnia a DVD-VIDEOMAGNÓ
kimeneti csatornáját, ha nincs kép és hang, vagy ha a
szomszédos csatornák által okozott zavar lép fel. (Lásd a
„A
DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatornájának a beállítása”
címû részt a 23. oldalon, vagy
„Néhány egyszerû hiba és azok
kijavítása"
címû részt a
74.
oldalon.)
8
Tárolja ezt a tv-csatornát a televízió kiválasztott programhelyére,
ha a kép és hang tökéletesen tiszta.
Eredmény
:Ez a programhely mostantól a DVD-VIDEOMAGNÓ
számára lesz fenntartva.
2
STANDBY/ON
PHONES
1
1
2
3
4
Sample
This manual is suitable for devices