Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 7 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 39
12
13
HU
HU
Csatlakoztatás és automatikus beállítás
A DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan beállítja önmagát,
amikor elôször csatlakoztatja a hálózatra. A készülék tárolni
fogja a TV-állomásokat a memóriájában. Ez a folyamat
néhány percet vesz igénybe. Ezután a DVD-VIDEOMAGNÓ
készen áll a használatra.
1
A koaxiális kábelt a 11. oldal ábrái szerint csatlakoztassa.
(DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása a TV-hez koaxiális kábel
segítségével).
2
Dugja a DVD-VIDEOMAGNÓ hálózati csatlakozódugóját a
hálózati aljzatba.
Eredmény
:
A Nyelv beállítás (
LANGUAGE SET
) menü jelenik
meg.
3
A
vagy
gombok megnyomásával válassza ki a kívánt
nyelvet.
4
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával tárolja a kiválasztott
nyelvet.
Eredmény
:
egy üzenet jelenik meg.
5
Nyomja meg a BEÍR (
OK
) gombot.
6
A
vagy
gombok megnyomásával válassza ki az országot.
A videomagnó a kiválasztott országnak megfelelô lista
szerint elôre beállított TV-állomásokat keresi meg.
7
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával indítsa el az automatikus
keresést.
A megtalált TV-állomás számától függô állomásszámot a
videomagnó automatikusan tárolja.
8
A pillanatnyi idô és a dátum automatikusan megjelenik. A dátum
és az óraidô ellenôrzése.
Ha pontos: A VISSZATÉRÉS (
RETURN
) gomb kétszeri
megnyomásával lépjen ki a menübôl.
Ha hibás: lásd a 18. oldalt.
Az automatikus beállítást elvégezheti a videomagnó
ÁLLJ
(
) gombjával is, ha olyankor tartja nyomva 5
másodpercig vagy tovább, ha nincs kazetta a
videomagnóban.
A DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása mûholdvevôhöz vagy egy másik készülékhez
SCART-kábellel csatlakoztathatja a DVD-VIDEOMAGNÓT a mûholdvevôhöz vagy egy másik
készülékhez, ha a választott berendezésen a megfelelô csatlakozók megvannak. A csatlakoztatási
lehetôségekrôl a következô ábrák szolgáltatnak néhány példát.
1. AV1 (EURO AV): 21 pólusú SCART-kábel segítségével
A mûholdvevôt vagy a másik készüléket egy SCART-kábellel csatlakoztassa a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán
lévô AV1 (EURO AV) csatlakozóba. A csatlakoztatás elvégzése után az AV1 mûsorforrást a BEMENET
VÁLASZTÓ (
INPUT SEL.
) gomb megnyomásával válassza ki.
2. RF koaxiális kábel segítségével
A csatlakoztatás elvégzése után a mûholdvevôvel vett tv-állomást be kell programoznia. A mûholdvevô
rádiófrekvenciás kimeneti csatornáját a 36-os csatornáról, amelyiket a DVD-VIDEOMAGNÓ használja, pl. a 39-es
csatornára állíthatja át.
1. AV2 IN: 22 pólusú SCART-kábel segítségével
A mûholdvevôt vagy a másik készüléket egy SCART-kábellel csatlakoztassa a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán
levô AV2 (DEC./EXT.) csatlakozóba. A csatlakozás elvégzése után az AV2 mûsorforrást a BEMENET VÁLASZTÓ
(
INPUT SEL.
) gomb megnyomásával válassza ki.
2. RF koaxiális kábel segítségével
A csatlakoztatás elvégzése után a mûholdvevôvel vett tv-állomást be kell programoznia. A mûholdvevô
rádiófrekvenciás kimeneti csatornáját a 60-as csatornáról, amelyiket a DVD-VIDEOMAGNÓ használja, pl. 65-ös
csatornára állíthatja át.
Mûholdvevô vagy másik készülék
Antenna
Antenna csatlakozó
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
SCART kábel
RF koax kábel
1
2
TV
Mûholdvevô vagy másik készülék
Antenna
Antenna csatlakozó
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
SCART kábel
RF koax kábel
1
2
TV
2
RADIO ANT.
AM
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
TV
Auto setup
Please wait
00 %
Time
Date
Year
Clock Set
12 : 00
1 / JAN /
2004
THU
Auto Clock
: On
Sample
This manual is suitable for devices