Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 6 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 39
11
HU
10
HU
A DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása a tv-hez koaxiális kábellel
A TV-mûsorok vételéhez a készüléknek a következô
jelforrások valamelyikétôl jelet kell kapnia.
Külsô antenna
Szobaantenna
Kábeltévé hálózat
Mûholdvevô
A kábelek csatlakoztatása elôtt ellenôrizze, hogy a tv
és a DVD-VIDEOMAGNÓ ki
van-e kapcsolva.
1
Húzza ki az antenna vagy a kábeltévé hálózat kábelét a televízióból.
2
Csatlakoztassa ezt a kábelt a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán
található
jelû 75 Ω koncentrikus antennacsatlakozóhoz.
3
Dugja be a mellékelt koaxiális kábelt a DVD-VIDEOMAGNÓ
hátoldalán lévô
jelû csatlakozóba.
4
A koaxiális csatlakozókábel másik végét dugja a tv-nek abba a
csatlakozójába amelyet elôzôleg az antenna csatlakoztatására
használt.
5
A jobb kép- és hangminôség érdekében a DVD-VIDEOMAGÓT
SCART-kábellel is csatlakoztathatja a televízióhoz (lásd alább),
ha a tv-készüléket ilyen csatlakozóval is ellátták.
TV
A DVD-VIDEOMAGNÓT SCART-kábellel csatlakoztathatja a televízióhoz, ha a tv-készüléken van
ilyen bemenet. Ennek eredményeként
Jobb kép- és hangminôséget ér el.
Egyszerûsíti a DVD-VIDEOMAGNÓ beállítási mûveleteit.
A választott csatlakoztatás fajtájától függetlenül a koaxiális kábelt mindig csatlakoztatni kell.
Különben a kép nem látható a képernyôn, ha a DVD-VIDEOMAGNÓT kikapcsolja.
A kábelek csatlakoztatása elôtt ellenôrizze, hogy a tv és a DVD-VIDEOMAGNÓ ki van-e
kapcsolva.
1
Csatlakoztassa a koaxiális kábelt a fenti részben ábrázoltak szerint.
2
Csatlakoztassa a SCART-kábel egyik végét a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán levô AV1 (EURO AV)
csatlakozóhoz.
3
Dugja a csatlakozó másik végét a televízió megfelelô csatlakozójába.
A DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása a tv-hez SCART-kábellel
Számít, hogy hogyan csatlakoztatja a DVD-VIDEOMAGNÓT
Audio és videorendszerek csatlakoztatásakor különbözô tényezôket kell figyelembe vennie.
A készüléken található csatlakozók fajtái.
A készülék állandóan csatlakoztatva lesz-e a DVD-VIDEOMAGNÓHOZ
(pl. mûholdvevô) vagy csak idônként (pl. videkamera).
A DVD-VIDEOMAGNÓJÁT a következô csatlakozókkal látták el.
Csatlakozó
Elhelyezés
Típus
A jel iránya
Javasolt felhasználás
AV1 (EURO AV)
Hátoldal
SCART
Be/Ki
Televízió
Mûholdvevô
Másik videomagnó
AV2 IN
Hátoldal
SCART
Be
Mûholdvevô
Dekóder
Másik videomagnó
Audio kimenet
Hátoldal
Audio RCA
Ki
Audio kimenet
(AUDIO OUT)
Vonalszintû (LINE)
AUX
Hátoldal
Aux
Be
Audio
Be
Audio/Video
Video
Be
VIDEO output
Hátoldal
RCA
Ki
Video kimenet
(VIDEO OUT)
(LINE)
S-Video kimenet Hátoldal
S-VIDEO
Ki
S-VIDEO kimenet
(S-VIDEO OUT)
csatlakozó
(csak DVD)
Kimenet a
Hátoldal
75 Ω
Ki
Televízió
tv-hez
koaxiális
(OUT TO TV)
Antenna
Hátoldal
75 Ω
Be
Antenna
bemenet
koaxiális
Kábeltévé hálózat
(IN FROM ANT)
Mûholdvevô
FM/AM Antenna Hátoldal
75
Be
FM
Antenna
Input
koaxiális
AM
Antenna
Ügyeljen arra, hogy minden készülék kikapcsolt állapotban legyen, amikor egy audio vagy
video készüléket csatlakoztat a DVD-VIDEOMAGNÓHOZ.
A csatlakoztatás részletes ismertetését és a vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket lásd az
adott készülékhez mellékelt használati útmutatóban.
OUT
R
L
IN
VID
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
S-VIDEO OUT
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
3
2
TV
4
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
Antenna
SCART kábel
RF koax kábel
2
3
TV
Sample
This manual is suitable for devices