Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 5 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 39
Kijelzôn látható jelzések
Tartozékok
A megvásárolt SAMSUNG DVD-VIDEOMAGNÓ dobozában a következô tartozékokat fogja
találni.
8
9
HU
HU
Távvezérlô
1
STANDBY/ON
2
SHUTTLE
<< / >>
3
ANGLE/IPC
4
DVD SELECT
5
VCR SELECT
6
TV VOLUME
7
OPEN/CLOSE, EJECT
8
EZ VIEW
9
REWIND, SKIP BACK
10
STOP
11
DISC MENU
12
MENU
13
LEFT
14
RECORD
15
TEST
16
SPEAKER
17
TV/VCR
18
MODE, REPEAT
19
TITLE, SPEED
20
TV STANDBY/ON
21
0-9
22
ZOOM, INPUT SELECT
23
TV SELECT
24
FM/AM SELECT
25
AMP VOLUME
26
PROG/TRK (
,
)
27
AUDIO
28
MUTE
29
FAST-FORWARD, SKIP NEXT
30
PLAY/STILL
31
CLEAR
32
RETURN, A.DUB
33
UP
34
OK
35
RIGHT
36
DOWN
37
INFO.
38
BASS
39
SOUND MODE
40
TREBLE
41
MARK, SEARCH
42
SUBTITLE, TIMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
A DVD lejátszó mûködik.
2
DVD-, CD-, Video CD- vagy S-Video CD-lemezt
helyezett be.
3
Idôt, számláló állását, hátralévô mûsoridôt, a
lejátszó pillanatnyi helyzetét jeleníti meg.
4
Felvételt készít (normál vagy idôzített).
5
VHS kazettát helyezett be.
6
A videomagnó mûködik.
7
DTS rendszerû hangfelvételt tartalmazó DVD
lemezt helyezett be.
8
VHS kazetta Hi-Fi hangsávját játssza le.
(A pillanatnyi tv- vagy video mûsor sztereó.)
9
Idôzített felvételt programozott be, vagy éppen
idôzített felvételt készít. A jelzô villog, ha valamilyen
hiba van.
10
DVD-rôl VHS kazettára történô másolást jelzi.
TÁVVEZÉRLÔ
AUDIO- ÉS
VIDEOKÁBELEK
HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KOAXIÁLIS
KÁBEL
ELEMEK
AM
antennakábel
FM
antennakábel
Sample
This manual is suitable for devices