Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 4 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 39
A DVD-VIDEOMAGNÓ elôlapja
Lemezek fajtái és jellemzôik
6
7
HU
HU
Ez a DVD lejátszó a következô jelzésekkel (logo) rendelkezô lemezek lejátszására alkalmas.
* Ne játsszon le ebben a készülékben CD-ROM, CD-I, CD-R és DVD-ROM lemezeket
(a CDGs-lemezeknél csak az audio játszható le, a grafikus információ nem).
* A CD-R, CD-RW és DVD-R lemezek lejátszása nem minden esetben lehetséges, a lemez típusától
vagy a felvétel feltételeit
ô
l függ
ô
en.
* A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a Digital Theater Systems, Inc. bejegyzett védjegye.
* Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével.
A „Dolby”, a „Pro Logic”, és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
A DVD lejátszókat és a DVD lemezeket régiók szerint kódolják. A lejátszhatóság érdekében ezeknek a
kódoknak meg kell egyeznie. Ha a kódok nem azonosak, a lemezt nem lehet lejátszani.
E DVD lejátszó régió kódja a hátoldalon található.
Lejátszási régiókód
A DVD-VIDEOMAGNÓ hátlapja
DIGITAL
SOUND
STEREO
• Lejátszási
Régiókód
• PAL színrendszer
Egyesült
Királyság,
Franciaország,
Németország,
stb.
• Dolby
Digital
rendszerû
lemez
• Digitális
audio
lemez
• Sztereó
lemez
• DTS
rendszerû
audio lemez
A lemezek jelzései
PAL
• NTSC
színrendszer
US. Kanada
Japan, Dél-
Korea, stb.
NTSC
12 cm
8 cm
Egyoldalas
240 perc
Kétoldalas
480 perc
Egyoldalas
80 perc
Kétoldalas
160 perc
Audio
+
Video
Audio
+
Video
Audio
• A Dolby Digital és az MPEG2
rendszernek köszönhetôen a
DVD lemez lejátszásakor kiváló
hang és kép élvezhetô.
• A képernyôn megjelenô menü
segítségével a különbözô kép
és hang üzemmód könnyen
kiválasztható.
• Video CD hanggal, VHS
minôség MPEG1 kompressziós
technika
• A hagyományos hanglemezre
(LP) az analóg jelet nagyobb
torzítással veszik fel.
A CD-lemezre a digitális jeleket
jobb hangminôséggel, kisebb
torzítással veszik fel és a
minôség az idôk folyamán
kevésbé fog romlani.
VIDEO-CD
AUDIO-CD
12 cm
8 cm
74 perc
20 perc
12 cm
8 cm
74 perc
20 perc
Lemezfajta
(logo)
Felvétel
Lemez-
méret
Max.
játékidô
Jellemzôk
DVD
1
DVD lejátszó
2
Nyitó/Záró gomb
3
Videókazetta fészek
4
Kazettakiadó gomb
5
Készenlét/Be gomb
6
FejhallgatÛ aljzat
7
Állj gombc
8
Gyorscsévélés/Léptetés hátra gomb
9
Lejátszás/Pillanat állj gomb
10
Gyorscsévélés/Léptetés elôre gomb
11
RECORD GOMB
12
HANGEFFEKTUS
13
COPY gomb
14
KIJELZÖ AZ ELÖLAPON
15
PROGRAMME
/
16
PROGRESSIVE SCAN
17
KIVÁLASZTÓ GOMB
18
hangerô
EJECT
REC
S.MODE
STANDBY/ON
PHONES
COPY
PROG
SELECT
VOL
P.SCAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14
15
16
17
18
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
1
Antenna csatlakozó
2
RÁDIÓ FM ANTENNA BEMENET
3
AUX AUDIO L (BAL), R (JOBB) IN/OUT
(BE/KI) ALJZATOK
4
AV2 Scart csatlakozó (Dekóder/EXT)
5
HÛT
Ö
VENTILÁTOR
6
Component videó kimenet
7
SPEAKER OUT (HANGSZÓRÓKIMENET)
8
Antenna kimenet a TV-hez
9
RÁDIÓ AM ANTENNA BEMENET
10
VIDEO IN/OUT (BE/KI) ALJZATOK
11
AV1 Scart csatlakozó Be/Kimenet
12
S-VIDEO kimenet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sample
This manual is suitable for devices