Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 38 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 39
HU
75
HU
74
Hibajavítási útmutató (DVD)
A lemezt nem játssza le.
A hang nem 5.1 csatornás
A képernyôn a „
jelzés jelent meg.
A lejátszó üzemmód eltér
attól amit a Beállítás
(
SETUP
) menüben beállított.
A képarány nem
változtatható.
Nincs hang.
Elfelejtette a jelszót.
Ha egyéb problémák
lépnek fel.
Gyôzôdjön meg arról, hogy a lemezt a címkével felfelé nézve
helyezte-e be.
Ellenôrizze a DVD régiókódját.
Evvel a készülékkel CD-ROM, DVD-ROM, és újraírható CD-
lemezeket nem lehet lejátszani. DVD- vagy CD-lemezt helyezzen
be.
5.1 csatornás hangot csak akkor valósíthat meg, ha az alábbi
feltételek mindegyike teljesül.
1) A DVD-VIDEOMAGNÓT egy megfelelô erôsítôhöz csatlakoztatta.
2) A lemezen 5.1 csatornás felvétel van.
Ellenôrizze, hogy a lejátszott lemez tartódobozán a „5.1 ch” jelzés
látható-e.
Ellenôrizze, hogy az audio rendszert megfelelôen csatlakoztatta-e,
és, hogy megfelelôen mûködik-e.
A jellemzô vagy a mûvelet egy adott idôben nem választható ki,
vagy nem végezhetô el, mert:
1. A DVD lemez letiltja.
2. A DVD lemez nem támogat egy jellemzôt (pl. kameraállás).
3. A jellemzô pillanatnyilag nem áll rendelkezésére.
4.Nem létezô címet, fejezetet vagy idôpontot adott meg.
A Beállítás (
SETUP
) menüben beállított néhány üzemmód lehet,
hogy nem mûködik, ha a lemezt nem ilyen üzemmóddal kódolták.
A DVD-lemezen rögzítették a képarányt.
Ellenôrizze, hogy az Audio lehetôségek (
AUDIO OPTIONS
)
menüben a megfelelô digitális kimenetet állította-e be.
Kapcsolja be a teljesen kikapcsolt lejátszót, amiben nincs lemez.
Nyomja meg egyszerre a
➛➛
és hátra
❿❿
gombokat az elülsô
panelen öt másodpercen keresztül. Kapcsolja ki és be a lejátszó a
STANDBY/ON gomb megnyomásával. A Szülôi Mód fel lett oldva,
ahogy az a kijelzôn is látható. Most beállithatja a korlátozás szintjét,
és új számot választhat kódnak.
Nézze át a tartalomjegyzéket, keresse meg a használati
útmutatónak azt a részét, amely a pillanatnyi problémára vonatkozik
és végezze el ismét a beállításokat.
Kérjük, forduljon a legközelebbi SAMSUNG márkaszervizhez, ha a
probléma továbbra is fennáll.
Probléma
Megoldás
Oldalszám
Mielôtt a szervizhez fordulna
P6
P46
P49
P47-66
P47-51
P51
P49
P50
Néhány egyszerû hiba és azok kijavítása (Videomagnó)
Mielôtt a Samsung szervizhez fordulna, kérjük végezze el a következô egyszerû ellenôrzéseket.
Hibajelenség
Magyarázat/Megoldás
Nincs tápfeszültség.
Ellenôrizze, hogy a hálózati csatlakozódugót bedugta-e a fali
aljzatba.
Megnyomta-e a KÉSZENLÉT/BE (
STANDBY/ON
) gombot?
A videokazettát nem lehet behelyezni.
A videokazettát csak úgy lehet behelyezni, hogy az ablak fel-
felé és a kitörhetô biztonsági lemezke Ön felé néz.
A tv-mûsort nem vette fel.
Ellenôrizze a DVD-VIDEOMAGNÓ antenna csatlakoztatását.
Megfelelôen állította-e be a DVD-VIDEOMAGNÓ
hangolóegységét?
Ellenôrizze, hogy a
kazetta
kitörhetô biztonsági
lemezkéje
ép-e.
Az idôzített felvétel nem sikerült.
Az idôzítô mûködtetése érdekében megnyomta-e a
KÉSZENLÉT/BE (
STANDBY/ON
) gombot.
Ellenôrizze a felvétel kezdeti/befejezési idejének a beállítását.
Volt-e hálózati feszültség kimaradás az idôzített felvétel
közben, ha igen, az törölte a felvétel beállításait.
Lejátszáskor nincs kép vagy a kép torz.
Ellenôrizze egy mûsoros kazetta lejátszásával.
A normál TV-adás nem látható.
Ellenôrizze a „TUNER/EXTERNAL” beállítást. Válassza a
„TUNER” állást.
Ellenôrizze a TV/Videomagnó antennacsatlakoztatást.
Lejátszáskor zajcsíkok vagy sávok jelennek meg.
A SÁVONTARTÁS TRK (
vagy
) gomb
megnyomásával csökkentse ezt a hatást.
Lejátszás közben, ha a LEJÁTSZÁS (
II
)
A szalag helyzetétôl függôen az állóképen „Zajsávok” láthatók.
gombot megnyomja, az állóképen
Lassított lejátszás közben a SÁVONTARTÁS TRK
„zajsávok”, csíkok jelennek meg.
(
vagy
) gomb megnyomásával csökkentse a zavart.
Videofej tisztítás
A videofejet lehet, hogy tisztítani kell, ha bármelyik kazetta
képminôsége gyenge. Ez nem egy szokásos probléma, és
várjon a tisztítással mindaddig, amíg az a jelenség fel nem lép.
A videofejek tisztításakor olvasson el a fej tisztítókazettára
vonatkozó minden útmutatást. A helytelen fejtisztítás
maradandó kárt okozhat a videofejekben.
Ha a fenti útmutatások után nem tudja a hibát kijavítani, akkor jegyezze fel:
a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán látható típus és gyártási számot,
a garanciára vonatkozó információkat, és
a hibajelenség világos leírását.
Utána forduljon a SAMSUNG márkaszervizhez.
Lehet, hogy a DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti
csatornáját a helyi normál tv-adás zavarja, ha
a tv-nek a DVD-VIDEOMAGNÓ tesztábrájára
történô hangolásakor a tv nem találja meg a
tesztábrát vagy a tesztábrát interferencia
zavarja. Ennek megakadályozása érdekében
a DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatornáját
megváltoztathatja a következôk szerint.
1.
Húzza ki az antenna csatlakozódugóját a DVD-VIDEOMAGNÓ
hátoldalán levô (antenna szimbólummal jelölt) csatlakozóból.
2.
Végezze el a „A televízió behangolása a DVD-VIDEOMAGNÓ-
HOZ” cím alatt leírt lépéseket (
14.
oldal).
3.
Végezze el a „DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatorna
beállítása” cím alatt leírt lépéseket (
23.
oldal), térjen el az
eredeti beállítástól, válasszon másik csatornát (pl. CH36-39.
4.
Helyezze vissza az antenna csatlakozódugóját a DVD-
VIDEOMAGNÓ hátoldalán levô (antenna szimbólummal jelölt)
csatlakozóba.
5.
Hangolja újra a televíziót a DVD-VIDEOMAGNÓHOZ a
14.
oldalon leírt lépések alapján.
6.
Ismételje meg az eredeti beállítástól távolabb, több csatornán,
a beállítási lépéseket 1-5-ig, ha a probléma tovább fennmaradt.
Sample
This manual is suitable for devices