Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 33 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 39
HU
65
HU
64
Picture CD lejátszása
Mielôtt elkezdené...
Állítsa a csatornát „3”-ra vagy a TV TV/VIDEO
gombjával válassza ki a bemeneti jelforrást.
A távvezérlôn a DVD gombot megnyomva kapcsoljon
át DVD módra.
1
Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát
és helyezze be a lemezt.
Címkés oldalával felfelé helyezze be a lemezt.
2
Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával zárja be a lemeztálcát.
A lemeztálca záródása közben a bal oldalon ábrázolt képernyô
kijelzés eltüik.
3
A távvezérlôn a
±
,
gombok segítségével válassza ki azt a
képet, amelyet meg szeretne tekinteni, majd nyomja meg az OK
gombot. A középen ábrázolt képernyô jelenik meg. (Nyomja meg
a
ll
kapcsolót, ha Slide Show (diavetítô) módra kíván
átkapcsolni.)
Album
:
Kis képek megjelenítése.
A kis képeket megjelenítô képernyôn
-
A következô 6 kép megtekintéséhez, nyomja meg a
(
)gombot.
-
Az elôzô 6 kép megtekintéséhez, nyomja meg a(
±
) gombot.
Rotate (Forgatás)
:
Az OK gomb minden egyes
megnyomására, a kép 90 fokkal elfordul, az óramutató járásával
megegyezô irányban.
Zoom
:
Az OK gomb minden egyes megnyomásakor átvált a
képméret, maximálisan 4-szeresre (4X).
(Normál,
2X
4X
2X
normál)
Slide Show
:
Indítja a diavetítést.
-
Gyors : a képváltás automatikusan történik, kb. 6-
másodperces idôközökben.
-
Normál :a képváltás automatikusan történik, kb. 12
másodperces idôközökben.
-
Lassú : A képek váltása automatikusan, mintegy 18
másodperces idôközönként történik.
Ha nem nyom le gombot 10 másodpercen át a távirányitón,
a menü eltünik.
Nyomja meg a
±
,
/
,
gombokat, hogy a menü megint
megjelenjen.
±
ROOT
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Off
..
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Off
100K22
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
101K220
102K221
103K222
104K223
105K224
RETURN
Timer:
RETURN
Album
Photo: 481/537
481
482
483
484
485
486
Programozott lejátszás és véletlen sorrendı lejátszás
Zeneszámokat véletlen sorrendben, vagy elôre megadott
sorrendben is lejátszhatók.
Maximálisan 20 zeneszám vehetô fel a programba.
Ez a funkció csak audió CD-k esetében használható.
Mielôtt elkezdené...
Állítsa a csatornát „3”-ra vagy a TV TV/VIDEO
gombjával válassza ki a bemeneti jelforrást.
A távvezérlôn a DVD gombot megnyomva kapcsoljon
át DVD módra.
1
STOP módban, nyomja meg a REPEAT gombot.
Láthatóvá válik a Playback Sequence (Lejátszási sorrend)
menü.
2
A
,
gombokkal válassza ki a PROGRAM-ot, majd nyomja meg
az OK gombot.
Láthatóvá válik a Selective Play (Választás szerinti lejátszás)
képernyô.
-
Válassza a
<RANDOM> funkciót, majd az OK gomb
megnyomásával játssza le a zenedarabokat véletlen
sorrendben.
3
A
±
,
vagy a
,
gombokkal válassza ki a kívánt zenedarabot
(CD), majd nyomja meg az OK gombot.
A kiválasztott zenedarab hozzáadódik a programhoz.
-
Nyomja meg a CLEAR (Törlés) gombot. A legutóbb hozzáadott
zenedarab törlôdik a programból.
4
Ha befejezte a programozást és el kívánja indítani a lejátszást,
nyomja meg a
ll
gombot.
A zenedarabok a beírás sorrendjében lesznek lejátszva.
• Ha programozás közben kinyitja a lemeztálcát, akkor a
programozott lejátszás törl
ô
dik.
• A programozott lejátszást beállítása csak akkor történhet,
amikor nincs CD lejátszás.
• A beírt program törlése
- Nyomja meg a REPEAT vagy a RETURN gombot.
A program nem lesz elmentve, és a program képerny
ô
je
elt
ü
ik.
• A programozott lejátszás törlése
- Lejátszás közben vagy Stop módban, nyomja meg a CLEAR
gombot.
RANDOM
PROGRAM
Track
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Program
Order
01
02
03
04
CLEAR
RETURN
DVD
DVD
Sample
This manual is suitable for devices