Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 32 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 39
HU
63
MP3/WMA lejátszás
Az MP3 vagy WMA filejainak ISO 9660 vagy JOLIET formátumban kell lennie.
Az ISO 9660 vagy JOLIET formátum Microsoft DOS nomeg Windows plusz Apple Mac kompatibilis. Ezen
formátumok használatosak a legnagyobb körben.
Mikor MP3 vagy WMA filejait elnevezi, ezen nevek ne legyenek 8 karakternél hosszabbak és helyezzen
„.mp3, .wma” kiterjesztést mögéjük.
Az általános formátum: cím.mp3 avagy cím.wma. Amikor címet hozz létre, ezen nevek ne legyenek 8 karakternél
hosszabbak, ne legyen bennük space vagy speciális karakter pl.:(.,/,\,=,+).
Legalább 128 kbps dekompresszió rátát használjon, mikor MP3 fileokat vesz fel.
Az MP3 fileok hang miniôsége alapvetôen a használt kompressziós/dekompressziós rátától függ.
Az audio CD minôséghez analog/digitális sampling ráta szükséges, azaz konverzió MP3 formátumba, minimum
128kbps, legfeljebb 160kpbs-en. De magasabb ráta használata, mint pl. 192kbps vagy több csak ritkán jelent
jobb hangminôséget.
A 128 kbps dekompresszió ráta alatti fileokat nem lehet rendesen lejátszani.
Legalább 64 kbps dekompresszió rátát használjon, mikor WMA fileokat vesz fel.
A WMA fileok hang minôsége alapvetôen a használt kompressziós/dekompressziós rátától függ.
Az audio CD minôséghez analog/digitális sampling ráta szükséges, azaz konverzió WMA formátumba, minimum
64kbps, legfeljebb 192kpbs-en.
A 64 kbps dekompresszió ráta alatti, 192 kbps dekompresszió ráta feletti fileokat nem lehet rendesen lejátszani.
Ne vegyen fel copyright védett MP3 fileokat.
Vannak olyan védett fileok, melyeket kódolnak, hogy megakadályozzák az illegális másolást. Ezen fileok a:
Windows Mediatv (registrated trade mark of Microsoft Inc) és SDMItv (registered trademark of The SDMI
Foundation). Nem másolhat ilyen fileokat.
Fontos:
A fenti javaslatok nem garantálják, hogy a DVD lejátszó lejátszik MP3 fileokat, meg nem garantálják a
hang minôséget sem.
Vegye észre, hogy vannak olyan MP3 fileokat létrehozó technológiák, módszerek melyek nem engedik meg az
optimális lejátszást ezen a lejátszón (degradált hangminôség, meg olykor teljes képtelenség a lemez
lejátszására a lejátszón).
Ezen lejátszó maximum 300 mappa 500 file-t játszik le lemezenként.
MP3 fájlok írható CD-re történô írásakor, kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat.
CD-R MP3/WMA lemezek
HU
62
WMA (Windows Media) formátumú zenefájlok lejátszása
WMA lemez lejátszása
Miel
ô
tt elkezdené...
• Állítsa a csatornát „3”-ra vagy a TV TV/VIDEO gombjával válassza ki a bemeneti jelforrást.
• A távvezérl
ô
n a DVD gombot megnyomva kapcsoljon át DVD módra.
1
Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát és helyezze be a lemezt.
Címkés oldalával felfelé helyezze be a lemezt.
2
Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával zárja be a lemeztálcát.
Miközben záródik a lemeztálca, láthatóvá válik a kijelzô.
3
A
±
,
gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
Indítsa el a lejátszást a
ll
gomb megnyomásával.
Ha könyvtárat kíván váltani, akkor nyomja meg a
gombot, majd
-
A RETURN gomb megnyomásával lépjen a legfelsô könyvtárba, majd a
±
,
gombok segítségével
válassza ki a kívánt mappát.
Ha le akarja állítani a lejátszást, nyomja meg a
gombot.
Ha szüneteltetni akarja a lejátszást, nyomja meg a
ll
gombot.
Ha folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg a
ll
gombot.
A felvételkészítés módjától függ
ô
en, bizonyos WMA CD-k lejátszása nem lehetséges.
DVD
DVD
Sample
This manual is suitable for devices