Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 31 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 39
HU
61
HU
60
A kijelölés funkció használata(DVD/VCD)
Ezzel a funkcióval kijelölheti a DVD vagy VCD egyes részeit,
hogy késôbb gyorsan megtalálhassa ezeket.
1
Lejátszás alatt nyomja meg a Mark (kijelölés) gombot a
távirányitón.
2
Nyomja meg a
vagy
gombokat, hogy kiválassza a kivánt
kijelölés ikont.
3
Ha elért egy jelenethez, amit ki akar jelölni nyomja meg az OK
gombot. Az ikon számra fog váltani (1, 2 vagy 3).
4
Nyomja meg a MARK gombot, hogy kikapcsolja a képernyôt.
1
Lejátszás alatt nyomja meg a Mark (kijelölés) gombot a
távirányitón.
2
Nyomja meg a
vagy
gombokat, hogy kiválassza a kivánt
kijelölt jelenetet.
3
Nyomja meg a PLAY/STILL (
ll
) gombokat, hogy kihagyja a
kijelölt jelenetet.
1
Lejátszás alatt nyomja meg a Mark (kijelölés) gombot a
távirányitón.
2
Nyomja meg a
vagy
gombokat, hogy kiválassza a törölni
kivánt jelet.
3
Nyomja meg a CLEAR gombot, hogy törölje a jel számot.
Nyomja meg a MARK gombot, hogy kikapcsolja a képernyôt.
• Legfeljebb három jelenetet jelölhet ki ugyanakkor.
• A lemeztôl függôen ez a funkció lehet, hogy nem
használható.
• Amikor VCD 2.0 módban mıködik a készülék (MENU ON),
ez a funkció nem használható.
A kijelölés funkció használata
A kijelölt rész visszahívása
A jel törlése
3
1
DVD
MP3-CD lejátszás
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) formátumban kódolt adat CD-k (CD-R, CD-
RW) játszhatók le..
Miel
ô
tt elkezdené...
Állítsa a csatornát „3”-ra vagy a TV TV/VIDEO
gombjával válassza ki a bemeneti jelforrást.
• A távvezérl
ô
n a DVD gombot megnyomva
kapcsoljon át DVD módra.
1
Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát,
és helyezze be az MP3 lemezt.
Az MP3 menüképernyô jelenik meg. Az MP3 lemeztôl
függôen, a menü alakja különbözô lehet.
2
A
±
,
gombokkal válassza ki a mappát, majd nyomja meg az
OK gombot.
Láthatóvá válik a mappában található albumok jegyzéke.
-
A következô album megtekintéséhez, nyomja meg a
RETURN gombot.
3
A
±
,
gombokkal válassza ki az ALBUM-ot, majd nyomja meg
az OK gombot.
Válassza ki a zenedarabot, majd nyomja meg az OK gombot.
Megkezdôdik a lejátszás.
-
A következô vagy az elôzô zenedarab kiválasztásához,
nyomja meg az
➛➛
vagy az
❿❿
gombot.
4
Ha másik albumra szeretne átváltani, akkor nyomja meg a
gombot, majd nyomja meg a RETURN gombot.
Elôtüik az MP3-CD-n található albumok listája.
-
Egy másik album vagy zenedarab kiválasztásához a fenti
2-es és 3-as mıveletet kell megismételnie.
5
A
gombot megnyomva leállíthatja a lejátszást.
Az MP3-CD zenedarab lejátszása leáll.
6
A RETURN gomb megnyomásával térjen vissza a kezdeti MP3
menübe.
Az MP3 lemeztôl függôen, esetleg hosszabb ideig tart,
amíg elindul a lejátszás.
A következô típusú adat CD-k lejátszása lehetséges: ISO
9660 level 1, level 3, vagy Joliet formátumú CD-ROM-ok,
írható és újraírható CD-k (CD-R, CD-RW); 128 kbps-nál
nagyobb tömörítési-kibontási adatsebességgel készített
lemezek; valamint „MP3” vagy „mp3” kiterjesztésı fájlokat
tartalmazó lemezek.
• Üres szegmenssel rendelkezô multisession CD-k és VBR
(Variable Bit Rate – változó bitsebesség) kódolású MP3
írható CD-k (CD-R) lejátszása nem lehetséges.
• Az MP3 fájlnevek hossza 8 karakter vagy még kevesebb
lehet. Koreai írásjelek, vagy speciális írásjelek nem
jeleníthetôk meg.
• A PLAY módban a REPEAT gomb minden egyes
megnyomása átkapcsolja a kiválasztást a következôk
szerint: Ki
Æ
Zeneszám
Æ
Mappa
Æ
RANDOM (véletlenszerı)
MP3-CD lejátszás
ROOT
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Off
SONG4
00:00:08
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Off
SONG1
WMA
WMA
WMA
WMA
SONG2
MP3
SONG3
SONG4
MP3
SONG5
SONG6
SONG7
MP3
REPEAT
..
OK
DVD
Sample
This manual is suitable for devices