Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 30 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 39
HU
59
HU
58
Az audio nyelv kiválasztása
Gyorsan kiválaszthatja a kivánt nyelvet az AUDIO gombbal.
1
Nyomja meg az AUDIO gombot.
2
Nyomja meg a
vagy
gombokat, hogy kiválassza a kivánt
nyelvet a DVD-n.
- Az audio nyelvek nevei rövidítve olvashatóak.
3
Nyomja meg az
vagy
gombokat, hogy kiválassza a
Stereo-t.(a VCD/CD-n).
• Ez a funkció attól függ, hogy mely nyelvek találhatóak meg a
lemezen.
• A DVD lemezen 8 különbözô audio nyelv is lehet.
• Hogyan jelenjen meg minden DVD lejátszáskor ugyanaz az
audio nyelvì Lsd. A nyelvi beállítás fejezetet a 48. oldalon.
Az AUDIO gomb használata
Ismételt lejátszás
Megismétli az aktuális számot, fejezetet, címet, egy
kiválasztott részt vagy a teljes lemezt.
1
Nyomja meg a REPEAT (ismétlés) gombot a távirányitón.
Megjelenik az ismétlés képernyô.
2
Válasszon ki a fejezetet, címet vagy A-B-t a
vagy
gombokkal.
Nyomja meg a REPEAT gombot. Válassza ki az A-B-t a
képernyôn a
vagy
gombokkal.
Nyomja meg az OK-t ott, ahol azt akarja, hogy elkezdôdjön az
ismételt lejátszás (A). A B automatikusan megjelenik.
Nyomja meg az OK-t ott, ahol azt akarja, hogy az ismételt
lejátszás véget érjen (B).
Hogy véget vessen a funkciónak, nyomja meg megint a
CLEAR gombot.
Az A-B REPEAT gomb nem engedi meg a (B) pont
beállítását, az (A) pont beállítása után eltelt 5 másodperc
eltelte elôtt.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
Hogy visszamenjen a normál lejátszáshoz nyomja meg a REPEAT
gombot megint, majd a
vagy
gombokat, hogy kiválassza az
OFF-t. Majd nyomja meg az OK-t megint.
Lehetséges, hogy megnyomja a CLEAR gombot a
távirányitón, hogy megállítsa az ismételt lejátszást.
Amikor VCD 2.0 módban mıködik a készülék (MENU ON), ez
a funkció nem használható. A VCD 2.0 módban használja a
DISC MENU gombot a MENU ON vagy OFF kiválasztására.
DVD lejátszáskor
DVD
Of
Of
f
Track
Disc
A - B
Off
Chapter
Title
A - B
1
DVD
VCD/CD
1
Nagyítás (DVD/VCD)
1
Lejátszáskor vagy pillanat állj üzemmódban nyomja meg a ZOOM
gombot a távvezérlôn. Egy négyszög fog megjelenni a képernyôn.
2
A
±
,
vagy
,
gombokkal válassza ki a képernyônek azt a
részét amelyet ki szeretne nagyítani.
3
Nyomja meg a BEÍR (
ENTER
) gombot.
-
DVD lemez lejátszásakor a beíró (
ENTER
) gomb megnyomására a
kép a következôk szerint változik: 2x/4x/2x normál méret.
-
Video CD-lemez lejátszásakor a BEÍR (
ENTER
) gomb
megnyomására a kép a következôk szerint változik: 2x/normál
méret.
DVD
DVD
Egy fejezet vagy egy teljes cím ismételhetô.
1
Nyissa meg a Repeat (Ismétlés) menüt.
Play (Lejátszás) módban, a REPEAT gombot megnyomva, nyissa
meg a Repeat menüt.
- Az aktuális ismétlési mód kiemelve jelenik meg.
2
Fejezet („Chapter”) kiválasztása
A
,
gombokkal válassza ki a „Chapter”-t.
- A fejezet kiválasztásakor a „Chapter” kiemelve jelenik meg..
3
Fejezet ismétlése
Nyomja meg az OK gombot, ha az aktuális fejezetet szeretné
ismételni.
4
Cím („Title”) kiválasztása
A
,
gombokkal válassza ki a „Title”-t.
- A cím kiválasztásakor a „Title” kiemelve jelenik meg.
5
Cím ismétlése
Nyomja meg az OK gombot, ha címismétlést szeretne.
A DVD fejezetet vagy címet, a VCD pedig zenedarabot vagy
lemezt ismétel.
Fejezet vagy cím ismétlése
1
Of
Of
f
Track
Disc
A - B
Off
Chapter
Title
A - B
DVD
VCD/CD
Stereo
ENG
DOLBY DIGITAL
5.1CH
DVD
VCD/CD
DVD
Sample
This manual is suitable for devices