Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 3 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 39
5
HU
Biztonsági elôírások
4
HU
Tartalomjegyzék
(folytatás)
A következô ábrák a biztonsági óvintézkedéseket ismertetik.
A háromszögben lévô villámjel arra figyelmezteti, hogy a készülék belsejében
életveszélyes feszültség van.
NE VEGYE LE A DVD-VIDEOMAGNÓ BURKOLATÁT!
Forduljon képzett szakemberhez.
H
H
5
°
C
40
°
C
10%
75%
A KÉSZÜLÉK NEM IPARI HASZNÁLATRA
KÉSZÜLT.
1
1
1
MELLÉKLET - KIBÔVÍTETT CSATLAKOZÁSI LEHETÔSÉGEK
A késleltetési idô beállítása
...............................................................................................
67
Néhány jó tanács a hangszórók felállítására vonatkozóan
............................................
68
Hangzásmód beállítás
....................................................................................................
70
Rádióhallgatás
................................................................................................................
71
Állomások tárolása
.........................................................................................................
72
A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
Minôségtanúsítás (mûszaki adatok)
...............................................................................
73
Néhány egyszerû hiba és azok kijavítása (Videomagnó)
...............................................
74
Hibajavítási útmutató (DVD)
...........................................................................................
75
Ezt a használati útmutatók két részre osztották
Az egyik a videomagnót (VCR) a másik a DVD lejátszót ismerteti
Mielôtt bármit próbál kérjük gondolja végig, hogy az adott mûvelet melyik
készülékre vonatkozik és ellenôrizze, hogy az egyes fejezetek fejlécén a
videomagnó
vagy a DVD lejátszó
szimbóluma látható-e
Ez a gyártmány másolás elleni védelemmel van ellátva, amelyet U.S.
szabadalmak és egyéb egyéni tulajdonjogok védenek, amelyek a Macrovision
Corporation és más tulajdonosok birtokában vannak.
Ezt a másolás elleni védelmet a Macrovision Corporation engedélyével lehet
használni és csak otthoni vagy korlátozott számú nézô számára szánták,
kivéve, ha a Macrovision Corporation engedélyezte. A másolás elleni védelem
áttervezése és kiiktatása tilos.
Jelzések
DVD
Videomagnó
Nyomja/tolja
Tartsa nyomva
Fontos
Megjegyzés
= A lépés száma
Ne tegye ki a DVD-VIDEOMAGNÓT
szélsôséges (5°C-nál kisebb és
40°C-nál magasabb)
hômérsékletnek, vagy (10%-nál
kisebb vagy 75%-nál nagyobb)
páratartalomnak.
Ne tegyen a DVD-VIDEOMAGNÓRA
vagy a távvezérlôre semmilyen
tárgyat.
Vihar vagy villámlás közben húzza
ki az antennát a DVD-VIDEOMAG-
NÓBÓL és a hálózati csatlakozó-
dugót a fali konnektorból.
Távolítsa el az elemeket és tárolja
azokat sötét, hûvös helyen, ha a
távvezérlôt hosszabb ideig nem
kívánja használni.
Ne érje a DVD-VIDEOMAGNÓT
közvetlen napfény.
Ne érje a DVD-VIDEOMAGNÓT
semmilyen folyadék.
Sample
This manual is suitable for devices