Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 29 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 39
HU
57
HU
56
A felirat nyelv kiválasztása
Gyorsan kiválaszthatja a kivánt felirat nyelvet a felirat
gombbal.
1
Nyomja meg a SUBTITLE gombot.
2
Nyomja meg a
vagy
gombokat, hogy kiválassza a kivánt
felirat nyelvet.
3
Nyomja meg a
±
,
gombokat, hogy eldöntse meg fog-e
jelenni a felirat vagy sem.
• A felirat nyelvek rövidítve olvashatók.
• Ez a funkció attól függ, hogy mely nyelvek
találhatóak meg a lemezen.
• A DVD lemezen 32 különbözô felirat is lehet.
• Hogyan jelenjen meg minden DVD lejátszáskor
ugyanaz a feliratì Lsd. A nyelvi beállítás fejezetet a
48. oldalon.
A SUBTITLE (felirat) gomb használata
A kameraszög megváltoztatása
Ha a DVD több különbözô szöget tartalmaz egy jelenetrôl,
kiválaszthatja az angle (szög) funkciót.
Nyomja meg az ANGLE gombot, ha egy ANGLE
(
) jel látható a képernyô felsô bal sarkában.
1
Ha az ANGLE jel látható, nyomja meg az ANGLE gombot, ekkor
az ANGLE kiválasztás ikon megjelenik a képernyô felsô bal
sarkában.
2
Nyomja meg a
vagy
gombokat, hogy kiválassza a kivánt
szöget.
3
Hogy eltüntesse a képernyôt nyomja meg megint az ANGLE
gombot.
Az Angle (szög) gomb használata
A megjelenítô funkció használata(DVD/VCD/CD)
1
A lejátszás alatt nyomja meg az INFO. gombot a távirányitón.
2
Nyomja meg a
±
,
gombokat, hogy kiválassza a kivánt dolgot.
3
Nyomja meg a
vagy
gombokat, hogy kiválassza a kivánt
beállítást.
• A távirányitó numerikus gombjaival direkt elérhet egy címet
vagy fejezetet, hogy a kivánt helyrôl indítsa el a lejátszást.
4
Hogy eltüntesse a képernyôt nyomja meg megint az INFO.
gombot.
Hogy elérje a kivánt címet, ha nem csak egy van a
lemezen. Pl. ha több különbözô film van a DVD-n,
mindegyiknek címe lesz
A legtöbb DVD fejezetekre oszlik, ezért gyorsan
megtalálhat egy specifikus részt.
Hogy a kivánt helyrôl indítsa el a lejátszást.
A kezdô idôt referenciaként kell leokéznia.
A film soundtrackjának nyelvére utal. A pl.-n a
soundtrack Angol 5.1CH. A DVD lemezen nyolc
különbözô soundtrack is lehet.
A lemezen található lehetséges feliratokra utal.
Kiválaszthat egy felirat nyelvet vagy eltüntetheti a
képernyôrôl. A DVD lemezen 32 különbözô felirat is
lehet.
• Mi a fejezet?
Minden cím fejezetekre tagolódik egy DVD-n (hasonlóan az
audio CD számaihoz).
• Mi a cím?
Egy DVD sok különbözô címet tartalmazhat. Pl. ha a DVD 4
különbözô filmet tartalmaz, mindegyik címnek vehetô.
DVD/CD lejátszáskor
TITLE
CHAPTER
TIME
AUDIO
SUBTITLE
DVD
DVD
DVD
1
ENG
ENG
MOVE
OK
ENG
ENG
MOVE
OK
ENG
ENG
0~9
OK
5
1
ENG
On
ENG
Off
1
Amikor VCD 2.0 módban mıködik a készülék (MENU
ON), ez a funkció nem használható. A VCD 2.0
módban használja a DISC MENU gombot a MENU
ON vagy OFF kiválasztására.
Sample
This manual is suitable for devices