Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 27 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 39
HU
53
HU
52
Speciális lejátszás jellemzôk
DVD/CD lemezek lejátszásakor a következô speciális lejátszás
üzemmódok közül választhat. A normál lejátszás folytatása érdekében
nyomja meg a
ll
gombot.
1
Állókép
Lejátszás közben nyomja meg a
ll
gombot a távvezérlôn.
A kép megáll és a hang elnémul.
A lejátszás folytatása érdekében nyomja meg a
ll
gombot.
A lejátszó automatikusan állj üzemmódba kapcsol, ha az állókép
(pillanat állj) üzemmódban maradt.
2
Léptetés elôre/hátra
CD vagy DVD lemezek lejátszásakor nyomja meg a
LÉPTETÉS
elôre/hátra (
❿❿
l
/
l
➛➛
) gombot a távvezérlôn vagy a készülék
elôlapján, ha a fejezeteket/mûsorrészeket szeretné elôre/hátra
tovább léptetni.
A
LÉPTETÉS elôre
(
❿❿
) gomb megnyomására következô
fejezet/mûsorrészre lép.
A
LÉPTETÉS hátra
(
➛➛
) gomb megnyomására a pillanatnyi
fejezet/mûsorrész elejére lép.
A
LÉPTETÉS hátra
(
➛➛
) gomb újbóli megnyomására az elôzô
fejezet/mûsorrész elejére lép.
Keresés elôre/hátra
A lemez lejátszásakor nyomja meg és tartsa nyomva az elôre/hátra
LÉPTETÉS
(
❿❿
/
➛➛
) gombot a távvezérlôn vagy a készülék
elôlapján, ha vizuálisan kíván 2x-4x-8x-16x-32x-128x sebességgel
keresni elôre/hátra. A
ll
gomb megnyomásával folytatja a normál
lejátszást.
MEGJEGYZÉS: CD keresés sebessége-2X, 4X, 8X
3
Lassított lejátszás
Lejátszás közben a
LEJÁTSZÁS
(
ll
) gomb megnyomásával
állítsa meg a képet. Utána a
LÉPTETÉS elôre
(
❿❿
) gomb
megnyomásával indítsa el a különbözô sebességû lassított
lejátszást.
A gomb minden egyes megnyomására a lassított lejátszás
sebessége a következôk szerint növekszik: a normál sebesség
1/8, 1/4 vagy 1/2.
Lassított lejátszáskor a hang néma.
A lassított lejátszás gombok az elôlapon. A
LÉPTETÉS elôre
(
❿❿
) gomb megnyomásával hozza mûködésbe a lassított
lejátszást. A
ll
gomb megnyomásával folytatja a normál
lejátszást.
A lassú lejátszás funkció csak elôre irányú lejátszásnál
használható.
A lassú lejátszás funkció nem használható CD esetében.
4
Állj/folytatásos lejátszás)
Az
Állj
(
) gomb elsô megnyomásával állítsa meg a lejátszást.
Nyomja meg a
ll
gombot, és attól a ponttól folytatja a DVD/CD
lejátszást ahol a lemezt megállította.
A lejátszás teljes megállítása érdekében nyomja meg az
gombot kétszer. A
ll
gomb következô megnyomására a lemez
az elejétôl kezdôdik.
Component csatlakozások (a DVD-hez)
DVD
DVD
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
A TV Component Input
bemenetéhez
1
Press "OK" to confirm
Prorgessive scan mode.
Otherwise press "RETURN".
Please set your TV to component
input. If your TV doesn't have
Progressive scan mode, there will
be no signal on the screen.
A component videó kimenet csak DVD lejátszáskor áll rendelkezésre. Az
RF és a vonalbemenet Tuner és VCR (videomagnó) lejátszáskor áll
rendelkezésre.
Ha a TV készülék támogatja a Progressive Scan-t (480p), akkor képes a
Pr, Pb és Y jeleket külön-külön továbbítani, így Ön éles és tiszta képet
élvezhet.
Mi az a Progressive Scan (480p)?
Ez egy olyan csatlakozósor, amely éles és tiszta
képminôséget szolgáltat a component kimenethez képest
kétszer annyi videó sor alkalmazása révén.
1
Csatlakoztassa TV készülékéhez a DVD lejátszó component
kimenetét. A component kábellel csatlakoztassa a DVD-VCR
hátlapján elhelyezett component kimenetet a TV component
bemenetéhez.
Ha a component kábel csatlakoztatásakor összetévesztette a
csatlakozókat, akkor a kép vörösesnek vagy kékesnek fog tüni.
2
A TV átállítása COMPONENT módra.
A TV AV bemenetét válassza ki component bemenetként. Ezen a
ponton még a vörösesnek tüô kép is normálisnak tekinthetô.
3
Nyomja meg a P.SCAN gombot az elôpon.
Ha megnyomja a DVD-VCR elôlapján található P.SCAN gombot,
egy kék LED kezd világítani és az alábbi üzenet válik láthatóvá:
A Progressive Scan bekapcsolásához, nyomja meg az OK-t.
Az alábbi üzenet válik láthatóvá, majd a kép Progressive Scan
módban lesz látható.
4
A Progressive Scan kikapcsolásához, nyomja meg ismét a
P.SCAN gombot.
Ha a DVD-VCR elôlapján található P.SCAN gombot ismét
megnyomja, akkor egy kék LED kezd el világítani és a
Progressive Scan mód kikapcsol. Válasszon ki egy másik módot a
TV AV bemeneteként, ha a DVD-VCR másik kimenetének képét
szeretné nézni.
Ez csak olyan TV-k esetében használható, amelyek támogatják a
Progressive Scan módot.
• Mialatt a Progressive Scan aktív, a videó, az S-video, és a SCART
kimenet nem használható.
• A Progressive Scan bekapcsolásakor a DVD-VCR-nek Stop
módban kell lennie.
Élvezheti az AUX audió kimeneten, vagy az 5.1 CH
hangszórókon keresztül megjelenô hanganyagot, miközben a
Component vagy az S-Video kimenet képét figyeli.
1
2
2
4
Sample
This manual is suitable for devices