Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 26 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 39
HU
51
HU
50
Szülôi kontroll beállítása
A szülôi kontroll funkció olyan DVD lemezekkel együtt
mûködik, melyeket besorolással láttak el, hogy segìtsék
annak kontrolálását, hogy milyen filmeket néznek a család
tagjai. Nyolc besorolása lehet egy lemeznek.
1
Ha az eszköz Stop módban van, nyomja meg a MENU gombot.
2
Válassza ki a DVD-t a
±
,
gombok megnyomásával, majd
nyomja meg az OK vagy
gombokat.
3
Válassza ki a Szülôi kontroll beállítást a
±
,
gombok
megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy
gombokat.
4
Nyomja meg az OK vagy
gombokat, hogy kiválassza a Yes-t,
amennyiben kódszavat akar használni.
Megjelenik az Enter Password (kódszó) képernyô.
5
Ok-za le a kódszavat. Megjelenik az Re-ok password (kódszó)
képernyô, hogy megerôsìtse a kódszavat. Enter -za le a
kódszavat megint. A szülôi kontroll képernyô megjelenik.
A besorolásról
A besorolás csak akkor fog mûködni, ha a Use Password
Yes-re van állítva. Hogy feloldja a korlátozást, válassza ki a
No-t a OK vagy
gombok megnyomásával. Majd nyomja
meg az
,
gombokat, hogy kiválassza a Rating Level-t
(besorolás szintet). Majd nyomja meg az OK gombot.
- A
±
,
gombok megnyomásával válassza ki a szintet (pl.
6-os szint) majd nyomja meg az OK gombot. A készülék
nem fog lejátszani 7-es szintû lemezeket.
- Hogy feloldja a korlátozást, válassza ki a No-t az OK vagy
gombokkal a Use Password menüben.
A kódszó megváltoztatása:
- Válassza ki a Change Password-t a
±
,
gombok
megnyomásával.
Nyomja meg az OK gombot. A Change Password képernyô
megjelenik.
- Enter -za le a kódszavat. Re-Enter -za le a kódszavat
megint.
Nyomja le a RETURN vagy a
gombokat, ha el akarja
tüntetni a SETUP menüt vagy vissza akar menni a
menü képernyôre a beállítás alatt.
• Ha elfelejtette a kódszavat, lsd. Kódszó elfelejtése a
hibakeresés kalauzban.
Setup
Setup
Display Setup
Setup
:
Use Password
Parental Setup
:
No
~
Yes
No
Yes
A kijelzô opciók beállítása
1
Ha az eszköz Stop módban van, nyomja meg a MENU gombot.
2
Válassza ki a DVD-t a
±
,
gombok megnyomásával, majd
nyomja meg az OK vagy
gombokat.
3
Válassza ki a Kijelzô beállítást a
±
,
gombok
megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy
gombokat.
4
Nyomja meg a
±
vagy
gombokat, amìg ki nem választotta,
amit akar, majd nyomja meg az OK vagy
gombokat.
TV Aspektus
Attól függôen, hogy milyen televizió készülékkel rendelkezik,
beállíthatja a képernyô beállítást (aspektus rációt).
1. 4:3 L-Box :
Akkor válassza ki ha a teljes 16:9-es képernyôt látni kivánja, akkor is
ha 4:3-as
televizió készülékkel rendelkezik. Fekete vonalak fognak
megjelenni képernyô tetején és alján.
2. 4:3 Pan-Scan :
Akkor válassza ki ha általános televizió készülékkel rendelkezik, és
látni kivánja a 16:9-es képernyôt középsô részét. (A film szélsô jobb
és bal oldala le lesz vágva)
3. 16:9 Széles :
Teljes 16:9-es filmeket nézhet a széles képernyôj? televizió
készüléken.
Feketeség szint
A képernyô világosságát állítja be. (On/Off)
NTSC Lemez Kimenet
NTSC ha a képernyônek csak egy NTSC video bemenete van. Ha
nem ez a helyzet, nyugodtan „PAL 60Hz” alapbeállításon hagyhatja,
ahogy volt.
DVD Kimenet
1. RGB:
RGB jeleket küld az AV JACK (SCART terminal)-ról.
2. S-Video:
S-Video jeleket küld az S-Video JACK (SCART terminal)-ról.
3. Video: -
COMPOSITE VIDEO jeleket küld az AV JACK (SCART
terminal)-ról.
-
COMPONENT INTERLACE jelet küld a COMPONENT
JACK aljzatról.
NTSC Disc Output
DVD Out
TV Aspect
Black Level
Display Setup
:
4:3 L-Box
:
PAL 60Hz
:
RGB
Setup
Setup
Display Setup
Setup
:
DVD
DVD
S-Video csatlakozások (a DVD-hez)
Az S-Video csak a DVD lejátszónál használható. A tuner és a
videomagnó (VCR) továbbra is csak az RF vagy a
vonalbemeneteken keresztül látható.
Pontosan követnie kell a fenti „DVD Out” útmutatásokat, ha
aktiválni kívánja az alternatív (S-Video) választási lehet
ô
séget.
Ha televíziója fel van szerelve S-Video bemenettel, akkor
kiváló képmin
ô
séget élvezhet DVD lejátszás közben a DVD-
videomagnónak (DVD-VCR) köszönhet
ô
en.
1
Az S-Video Out csatlakoztatása a TV-hez
Csatlakoztassa egy S-Video kábellel a DVD-VCR hátlapján
található S-Video Out kimenetet, televíziójának S-Video Input
bemenetéhez.
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
A TV S-Video Input
bemenetéhez
1
DVD
Sample
This manual is suitable for devices