Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 23 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 39
HU
45
A TV mûködtetése a videomagnó távvezérlôjével
A videomagnó Samsung és azzal kompatibilis márkájú TV
készülékkel kapcsolható össze.
Hogy az Ön által használt TV kompatibilis-e vagy sem, megtudja, ha
végig követi az alábbiakban leírtakat.
1
Kapcsolja be a TV-t.
2
A távvezérlŒt irányítsa a TV felé.
3
Tartsa nyomva a TV gombot, és a megfelelŒ számgombok
megnyomásával adja meg a TV márkája szerinti kódszámot.
Márka
Kód
Márka
Kód
SAMSUNG
01 - 06
PHILIPS
02, 20, 22
AKAI
09, 23
SABA
13, 14, 22 - 24
GRUNDIG
09, 17, 21
SONY
15, 16
LOEWE
02
THOMSON
13, 14, 24
PANASONIC
08, 23 - 27
TOSHIBA
07, 16 - 19, 21
Eredmény
: Ha a TV-je kompatibilis a távvezérlŒvel,
kikapcsolódik. Ezzel be is programozta, hogy a
távvezérlŒ m
ı
ködtesse a TV-t.
Ha több kódszám is szerepel a márkanév mellett, mindet
próbálja ki, amíg meg nem találja azt, amelyikkel m
ı
ködik
a TV távvezérlése.
Amikor elemet cserél a távvezérlŒben, újra meg kell adnia
a kódot, az elŒbbiekben ismertetett módon.
Ezután ellenŒrizheti a TV m
ı
ködését a következŒ gombnyomásokkal.
Gomb
Rendeltetés
TV STANDBY/ON
A televízió be- illetve kikapcsolására szolgál.
TV vage VCR
E gombbal TV vagy video üzemmódra kapcsol.
INPUT SEL.
E gombbal külsŒ m
ı
sorforrást választhat ki.
VOL
+
vage
A gombok a TV hangerejének szabályo-zását
végzik.
PROG/TRK
A kívánt programhely-szám kiválasztására
(
vagy
)
szolgál.
TV MUTE
A televízió hangjának elnémítására szolgál.
Nem minden TV készüléken m
ı
ködik az összes funkció.
Ilyen esetben közvetlen a TV gombjait kezelje.
Videomagnó
HU
44
A felvett mûsor utóhangosítása
A.DUB
-0:05:23
7
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
2
Utóhangosítás üzemmóddal letörölheti az elôzôleg felvett hangot és
kicserélheti egy új hanggal.
CD, DVD lemezrôl
egy audio rendszerhez csatlakoztatott mikrofonról; vagy
kazettás magnóról.
Korlátok
:
Utóhangosítást csak a hosszirányban elhelyezett normál hangsávban
végezhet.
1
Csatlakoztasson egy RCA audio kábelt a hangfrekvenciás
készüléke (pl. kazettás magnó) megfelelô kimenetéhez.
2
Csatlakoztassa az RCA audio kábel másik végét a DVD-
VIDEOMAGNÓ elôlapján lévô audio bemenethez (AUDIO).
3
Helyezze be azt a felvételt tartalmazó kazettát, amelyiknek a
hangsávját ki akarja cserélni, és utána a
LEJÁTSZÁS
(
ll
) gomb
megnyomásával indítsa el.
4
A
❿❿
gomb megnyomásával keresse meg az utóhangosítás
befejezô pontját, és a SZÁMLÁLÓ (
CLOCK/COUNTER
) és a
TÖRLÉS (
CLEAR
) gomb megnyomásával állítsa a számlálót
0:00:00-ra.
5
A
➛➛
gomb megnyomásával menjen egy kicsit tovább az
utóhangosítás kezdôpontjánál.
6
Nyomja meg a
LEJÁTSZÁS
(
ll
) gombot.
Az állókép üzemmód érdekében nyomja meg ezt a (
ll
) gombot
még egyszer.
7
Nyomja meg az UTÓHANGOSÍTÁS (
A. DUB
) gombot.
Eredmény
: A DVD-VIDEOMAGNÓ átkapcsol utóhangosítás
készenlétre.
8
A BEMENETVÁLASZTÓ (
INPUT SEL.
) gomb megnyomásával
válassza ki az utóhangosítás mûsorforrását. Válassza az AUX
állás, ha külsô kazettás magnóról kíván utóhangosítást végezni.
9
Keresse meg azt a pontot a kazettán ahonnan a lejátszását
kezdeni szeretné.
Például
:
Azt a mûsorrészt amelyet fel szeretne venni.
10
Amikor kész van:
Indítsa el a lejátszást a hangfrekvenciás készüléken; és
nyomja meg a
FELVÉTEL
(
) gombot a távvezérlôn.
Eredmény
:
Kicseréli a régi hangfelvételt a kazettán.
11
Az utóhangosítás akkor fog befejezôdni, amikor a szalaghossz
számláló eléri a 0:00:00-át.
Az új mûsor a normál hangsávra lesz felvéve és az eredeti
hang megmarad a Hi-Fi sávon. Az új és a régi felvétel
egyszerre történô meghallgatása érdekében nyomja meg
többször az AUDIO ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ (
AUDIO
)
gombot mindaddig, amíg a
MIX
jelzés meg nem jelenik (lásd
37.
oldal).
Videomagnó
1
2
2
5
5
4
4
3
6
Sample
This manual is suitable for devices