Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 22 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 39
HU
43
HU
42
Az S-DVD3E tip. készülékkel másolatot készíthet másik video
mûsorforrásról, pl. másik videomagnóról vagy videokameráról
Szerzôi jogot sért, ha mûsoros kazettáról a
tulajdonosok engedélye nélkül bármilyen formában
másolatot készít.
1
Csatlakoztassa a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán levô
audio/video bemeneti (SCART) csatlakozóhoz azt a
videomagnót, amelyrôl másolatot akar készíteni (lásd az
ábrákat a
12.
oldalon).
2
Helyezzen egy üres videokazettát a DVD-VIDEOMAGNÓBA.
3
Helyezze a mûsoros videokazettát a másik video készülékbe
(videomagnó vagy videokamera).
4
A BEMENETVÁLASZTÓ (
INPUT SEL.
) gomb megnyomásával
válassza ki a megfelelô bemenetet a DVD-VIDEOMAGNÓN:
AV1, AV2 bemenetet a SCART csatlakozóhoz.
AUX bemenetet az RCA csatlakozóhoz.
5
Kezdje el a másolni kívánt videokazetta lejátszását.
6
Tartsa megnyomva a
FELVÉTEL
(
) gombot mindaddig, amíg
a felvétel a DVD-VIDEOMAGNÓN el nem kezdôdik.
7
Nyomja meg a videomagnón és a DVD-VIDEOMAGNÓN is az
ÁLLJ
(
) gombot, ha a felvételt befejezte.
Felvételkészítés másik videomagnóról vagy kameráról
Videomagnó
RCA audio/video kábel csatlakoztatása
A DVD-VIDEOMAGNÓHOZ RCA audio/video kábellel akkor
csatlakoztathat másik audio/video készüléket, ha azt a megfelelô
kimeneti csatlakozókkal szerelték fel.
Például
:
Egy másik videomagnó segítségével videokazettát
szeretne átmásolni (lásd 43. old.)
Videokamerával készített felvételt kíván lejátszani
vagy átmásolni (lásd 43. old.)
Ügyeljen arra, hogy a kábelek csatlakoztatásakor a
televízió és a videomagnó is ki legyen kapcsolva.
1
Csatlakoztassa az RCA videokábel egyik végét a DVD-
VIDEOMAGNÓ elôlapján lévô video bemenet (VIDEO)
csatlakozóhoz.
2
Dugja a videokábel másik végét a másik készülék (videomagnó
vagy videokamera) megfelelô video kimeneti csatlakozójába.
3
Csatlakoztassa a tartozék RCA audiokábel egyik végét a DVD-
VIDEOMAGNÓ elôlapján lévô audio bemenethez (AUDIO).
Gondosan ügyeljen a bal és jobb csatorna színjelzésére.
4
Dugja az audiokábel másik végét a másik készülék
(videomagnó, videokamera vagy Hi-Fi torony) megfelelô audio
csatlakozójába.
Megjegyzés
:
VIDEO
= sárga
AUDIO L (bal csat.)
= fehér
AUDIO R (jobb csat.)
= piros
Videomagnó
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
1
3
3
7
6
2
Sample
This manual is suitable for devices