Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 21 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 39
HU
41
A szalaghossz számláló
A szalaghossz számláló:
jelzi a lejátszáskor és a felvételkor eltelt idôt (óra, perc és
másodperc),
nullázza a számlálót, ha kazettát helyez a DVD-
VIDEOMAGNÓBA, és
lehetôvé teszi, hogy a kívánt jelenetet könnyen megtalálja.
A hátralévô idô pontos kiszámításához meg kell adnia
a behelyezett kazetta pontos játékidejét.
1
Helyezze a kazettát a DVD-VIDEOMAGNÓBA.
2
A szalaghossz számláló nullázása egy jelenet kezdetén.
Nyomja meg az INFO. gombot kétszer, hogy a számláló
megjelenjen.
akkor nyomja meg a TÖRLÉS (
CLEAR
) gombot amikor a
számlálót nullázni akarja.
3
Amikor ezzel kész
Indítsa el a lejátszást vagy a felvételt.
Nyomja meg az
ÁLLJ
(
) gombot.
Nyomja meg a
➛➛
vagy
❿❿
gombot, ha ahhoz a jelenethez
kívánja elôre- vagy hátracsévélni a szalagot, ahol a
számlálót nullázta.
A DVD-VIDEOMAGNÓRA vonatkozó néhány
információ, mint pl. a szalaghossz számláló állása a
televízió képernyôjén is megjeleníthetô (hacsak ezeket
a jelzéseket el nem tüntette, lásd a 27. oldalon).
Nyomja meg a KIJELZÉS (
INFO.
) gombot:
egyszer, hogy az éppen kiválasztott üzemmódot, a
programhely számát. a felvételi sebességet,
dátumot, óraidôt és a szalaghossz számláló állását
jelezze a készülék.
kétszer, hogy csak a számláló állása jelenjen meg.
háromszor, hogy a hátralévô játékidô jelenjen
meg.
négyszer, ha a kijelzést törölni akarja.
Videomagnó
HU
40
A kijelölt jelenet megkeresése
Videomagnó
BETEKINTÉS A MÛSORBA
1
Miután lenyomta a SEARCH gombot, nyomja meg az
±
,
gombokat, hogy kiválassza az Intro Scan opciót.
2
Nyomja meg az OK vagy
gombot.
3
Nyomja meg a
➛➛
vagy
❿❿
gombokat, attól függôen, hogy
milyen irányban található a kivánt mûsor a kazettán.
4
Miután a DVD-VCR megtalálta az index jelet, vissza fogja
tekerni a kazettát öt másodperccel, és aztán tovább fog keresni
a következô index jel után.
5
Ha egy bizonyos indexrôl szeretne lejátszani egy szalagot,
akkor egyszerıen nyomja meg a
II
gombot kétszer.
I
ndex kihagyásos keresés:
Ez a lehetôség, elérhetôvé teszi hogy nyorsan elôre vagy vissza
tekerjen a kazetta egy bizonyos pontjáig: vagyis ha három
különbözö mûsort roögzitett a kazettára, és visszatekerte a
kazettát az elejéig, ezzel a lehetôséggel egyenesen a második
mûsor eléjere tud ugrani a SEARCH (keresés) gomb egyszerû
megnyomásával.
1
Miután lenyomta a SEARCH gombot, nyomja meg az
±
,
gombokat, hogy kiválassza az Intro Scan opciót.
2
Nyomja meg az OK vagy
gombot.
3
Még kétszer nyomja meg a
➛➛
vagy
❿❿
gombokat. Ez
egyenesen a kivánt mûsor elejéhez fogja tekerni a kazettát.
4
Ezek az index keresések elôre (nyomja meg a
➛➛
gombot) es
hátra (nyomja meg a
❿❿
gombot) is elvégezhetôk.
(
➛➛
-20
0
+20
❿❿✌
5
Ha el akar hagyni egy index keresést, egyszerûen nyomja meg a
II
vagy
gombot.
3
3
INTRO SCAN
:
INDEX SEARCH
:
-
06
0:00:00
2
2
Sample
This manual is suitable for devices