Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 20 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 39
Lejátszás változtatható sebességgel
A kijelölt jelenet megkeresése
HU
HU
38
39
Egy „index" jel kerül automatikusan a szalagra valahányszor evvel a
DVD-VIDEOMAGNÓVAL a felvételt elindítja. A képkeresô üzemmód
teszi lehetôvé, hogy a kijelölt indexjelig elôre vagy hátra csévélje a
szalagot és a lejátszást ettôl a ponttól kezdje. Az indexjelek számozása
a választott iránytól függôen a következô:
A DVD-VIDEOMAGNÓ szabványos indexjel
rendszert (VISS) használ. Ennek következtében a
készülék bármilyen videomagnóval felvett indexjelet
felismer, ha az ugyanezt a rendszert használja és
fordítva.
A 0:00:00 megkeresése
Akkor használja ezt a lehetôséget, ha meg akarja keresni a [0:00:00]
számlálóállást a kazettán.
Nyomja meg a CLEAR (törles) gombot azon a ponton, ahol
[0:00:00]-ra akarja állítani a számlálóállást.
VCR vissza vagy elôre fog tekerni, hogy megtalálja a [0:00:00]
számláló állást, és aztán automatikusan meg fog állni azon a
helyen.
1
Miután lenyomta a SEARCH gombot, nyomja meg az
±
,
gombokat, hogy kiválassza a Go to [0:00:00] opciót.
2
Nyomja meg az OK vagy
gombokat.
Rögzìtett mûsorok végének keresése
Akkor használja ezt a lehetôséget, mikor üres helyet keres, hogy
mûsort rögzìtsen a kazettára. A VCR gyorsan elôre fog tekerni,
hogy megkeresse az üres helyet, es automatikusan meg fog állni
azon a helyen. Ha a keresés alatt a VCR a kazetta végéhez ér, a VCR
ki fogja adni a kazettát.
1
Miután lenyomta a SEARCH gombot, nyomja meg az
±
,
gombokat, hogy kiválassza az End Search opciót.
2
Nyomja meg az OK vagy
gombokat.
2
1
1
2
stb.
Elôzô
jelenet
Most játszódó
jelenet
Következ
ô jelenet
stb.
Videomagnó
Videomagnó
A szalagsebesség szabályozó üzemmód segítségével megváltoztathatja
egy adott jelenet lejátszási sebességét (max. a normál sebesség
kilencszeresére).
Pl.
:
egy sportoló mozgástechnikáját akarja elemezni
(pillanatról pillanatra).
A szalagsebesség szabályozás a távvezérlôvel mûködtethetô.
A változtatható sebességû lejátszás közben a hang
nem hallható.
1
Nyomja meg:
a
LEJÁTSZÁS
(
ll
)
gombot, miközben a szalagot
lejátssza.
a
SEBESSÉG SZABÁLYOZÓ
(
<<
) gombot a kazetta
visszafelé történô lejátszása érdekében.
a
SEBESSÉG SZABÁLYOZÓ
(
>>
) gombot a kazetta
elôrefelé történô lejátszása érdekében.
2
Valahányszor az egyik
SEBESSÉG SZABÁLYOZÓ
gombot
megnyomja, a lejátszás sebessége a következô táblázat szerint
változik.
LEJÁTSZÁS LEJÁTSZÁS LEJÁTSZÁS
LASSÍTOTT
LASSÍTOTT
LEJÁTSZÁS LEJÁTSZÁS
LEJÁTSZÁS
HÁTRAFELÉ HÁTRAFELÉ HÁTRAFELÉ
ÁLLÓKÉP
LEJÁTSZÁS
LEJÁTSZÁS LEJÁTSZÁS
X3
X5
X9
X9
X5
X3
X1/10
X1/5
1
1
Sample
This manual is suitable for devices