Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 19 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 39
HU
37
HU
36
Kazetta lejátszása
Képbeállítás szabályozása kézzel
Ez az üzemmód VHS mûsoros videokazetta lejátszását teszi lehetôvé.
1
Kapcsolja be a televíziót és a DVD-VIDEOMAGNÓT.
2
Helyezze be a lejátszani kívánt videokazettát. Nyomja meg a
ll
gombot a távvezérlôn, ha a biztonsági kitörhetô lemezke
hibátlan. Egyébként a lejátszás automatikusan megkezdôdik.
A kazetta behelyezésekor a szalag helyzetének
optimalizálásával a zavar automatikusan csökken.
(Automatikus digitális sávontartás = Digital Auto
Tracking). A videomagnó automatikusan visszacsévéli a
szalagot, ha a lejátszás közben a végére ér. Evvel a
DVD-VIDEO-MAGNÓVAL az NTSC felvételeket le lehet
játszani, de NTSC felvételt nem lehet készíteni.
3
Lehetôsége van...
Nyomja meg...
A lejátszást megállítani.
az Állj (
)
gombot.
A kazettát kivenni.
a Kazettakiadó (
)
gombot.
A lehetô legjobb képminôség biztosítása érdekében a szalag helyzetét
kézi szabályozással is beállíthatja.
A SÁVONTARTÁS
TRK
(
vagy
)
gomb megnyomásával tiszta és
stabil képet állítson be, ha lejátszás közben zajsávok vagy csíkok
jelennek meg.
Eredmény
:
A sávontartás jelzôsávja megjelenik.
Szabályozza a képet.
A jelzôsáv eltûnik, ha a gombot elengedi.
Videomagnó
Videomagnó
EJECT
SELECT
VOL
P.SCAN
3
2
3
Hang kimeneti üzemmód kiválasztása
Lassított lejátszás
Kiválasztja, hogy a hangszórókon és az AV kimeneten a hang milyen
üzemmódban jelenjenek meg.
Választék
Ismertetés
L
A sztereó Hi-Fi felvétel bal csatornájának a
kiválasztására használja.
R
A sztereó Hi-Fi felvétel jobb csatornájának a
kiválasztására használja.
MIX
A normál és a Hi-Fi sáv hangjának az összekeverésére
használja.
MONO
A normál monó sáv hangjának a meghallgatására
használja.
L R
A sztereó Hi-Fi hang bal és jobb csatornájának a
meghallgatására használja.
A készülék 5 másodperc múlva Hi-Fi üzemmódra
kapcsol át, ha Hi-Fi felvételt monoban játszik le.
A kívánt hang üzemmód kiválasztása érdekében egyszerûen csak
nyomja meg a távvezérlôn az AUDIO ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ (
AUDIO
)
gombot mindaddig, amíg a kívánt üzemmód meg nem jelenik.
A kazettát lassítva is lejátszhatja.
Lassított lejátszáskor a hang nem hallható.
1
Nyomja meg:
a
LEJÁTSZÁS
(
ll
)
gombot a lejátszás elindítása
érdekében.
a
LEJÁTSZÁS
(
ll
)
gombot még egyszer a pillanat állj
üzemmódba kapcsolás érdekében.
a
❿❿
gombot a lassított lejátszás megkezdésére.
a
➛➛
vagy
❿❿
gombot annyiszor ahányszor csak szükséges
a sebesség csökkentése vagy növelése érdekében.
a
LEJÁTSZÁS
ll
gombot kétszer, hogy visszatérjen a
normál sebességhez.
2
Lassított lejátszás közben képzavarok léphetnek fel.
A SÁVONTARTÁS TRK
(
vagy
)
gomb megnyomásával
csökkentheti a zavart.
Lassított lejátszás közben, ha az 5 percnél tovább tart, a
DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan átvált normál
lejátszásra, hogy védje
a kazettát és
a videofejeket.
Videomagnó
Videomagnó
L
R
MIX
L R
MONO
2
2
1
1
Sample
This manual is suitable for devices