Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 18 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 39
HU
35
HU
34
A beprogramozott felvétel beállításának ellenôrzése
A beprogramozott felvétel törlése
A beprogramozott felvételek beállítása ellenôrizhetô:
A DVD-VIDEOMAGNÓ beprogramozása után.
Ha elfelejtette, hogy melyik mûsor lesz felvéve.
1
Nyomja meg az IDôZÍTÉS (
TIMER
) gombot a távvezérlôn.
Eredmény
:
Az idôzítés választás jelenik meg.
2
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával válassza a Szokásos
(
Standard
) menüt.
Eredmény
:
Az idôzítés programozás (
TIMER PROGRAMMING
)
menü jelenik meg.
3
A
±
vagy
gomb megnyomásával válassza ki a kívánt
programot.
4
A
vagy
gomb megnyomásával válassza ki és változtassa
meg a programnak azokat az adatait, amelyeket szükségesnek
tart. A részleteket lásd az elôzô oldalon.
5
A beállítás befejezése után, nyomja meg a RETURN gombot
háromszor.
Bármelyik programot törölheti amelyik:
hibás
tovább nincs rá szüksége.
1
Nyomja meg az IDôZÍTÉS (
TIMER
) gombot a távvezérlôn.
Eredmény
:
Az idôzítô választás jelenik meg.
2
A BEÍR (
OK
) vagy
gomb megnyomásával válassza a
Szokásos (
Standard
) menüt.
Eredmény
:
Az idôzítés programozás
(
TIMER PROGRAMMING
) menü jelenik meg.
3
A
±
vagy
gomb megnyomásával válassza ki a kívánt
programot.
4
A TÖRLÉS (
CLEAR
) gomb megnyomásával törölje a
kiválasztott programot.
Eredmény
:Törli a program minden adatát és a TV-adást a
készülék nem fogja felvenni.
5
A beállítás befejezése után, nyomja meg a RETURN gombot
háromszor.
Videomagnó
Videomagnó
Az idôzítés programozása
A programozható idôzítô teszi lehetôvé, hogy az adás kezdete elôtt 1
hónappal is beállíthatja a DVD-VIDEOMAGNÓT arra, hogy a mûsort
felvegye. Max. 6 mûsort lehet beállítani.
Mielôtt a felvételt beprogramozza, ellenôrizze, hogy a
dátum és az óraidô beállítása pontos-e.
1
Helyezzen be egy kazettát és nyomja meg az IDôZÍTÉS (
TIMER
)
gombot a távvezérlôn.
Eredmény
:
Az idôzítô választás jelenik meg.
2
A BEÍR (
OK
) vagy
gomb megnyomásával válassza a Szokásos
(
Standard
) menüt.
Eredmény
:
„Az idôzítô programozás”
(
TIMER PROGRAMMING
) menü jelenik meg.
3
A
gomb megnyomásával válassza ki a bemeneti mûsorforrást.
4
A
±
vagy
gombok megnyomásával, válassza ki a kívánt
állomást, vagy bemeneti jelforrást (AV1, AV2 vagy AUX )
5
A
gomb megnyomásával válassza ki a NAP (
Day
) állást.
6
A
±
vagy
gomb megnyomásával válassza ki a kívánt napot.
7
A felvétel kezdési idejének (START) beállítása érdekében nyomja
meg a
gombot.
8
A
±
vagy
gomb megnyomásával válassza ki a kívánt órát.
9
A percek beállítása érdekében nyomja meg a
gombot.
10
A
±
vagy
gomb megnyomásával válassza ki a kívánt perc
értékét.
11
A felvétel befejezési idejének (
STOP
) a beállítása érdekében
nyomja meg a
gombot.
12
A
±
vagy
gomb megnyomásával válassza ki a felvétel végének az
idôpontját. Kövesse a felvétel kezdetekor végrehajtott mûveleteket.
13
A felvételi sebesség beállításának az érdekében nyomja meg a
gombot.
14
A
±
vagy
gomb megnyomásával válassza a szokásos (
SP
), a
hosszanjátszó (
LP
) vagy az automatikusan választott (
Auto
)
felvételi sebességet.
15
A
±
vagy
gomb megnyomásával váltsa át a
VPS
vagy
V/P
üzemmódot (a bekapcsolt üzemmódot az „
On
” jelzi) és a
kikapcsolt
VPS/V/P
üzemmódot (amit a „
” jelez).
16
Amikor befejezte nyomja meg a VISSZATÉRÉS (
RETURN
)
gombot.
17
A KÉSZENLÉT/BE (
STANDBY/ON
) gomb megnyomásával hozza
mûködésbe az idôzítôt.
Eredmény
:Mielôtt a felvétel megkezdôdik a DVD-VIDEOMAGNÓ
összehasonlítja a felvétel idôtartamát a szalagon
hátralévô játékidôvel.
Automatikusan választott sebesség (Auto).
A DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan választott sebesség funkciója
összehasonlítja az aktuális idôzített felvétel idôtartamát a behelyezett
kazetta hátralevô játékidôvel. Auto üzemmódban a DVD-VIDEOMAG-NÓ
automatikusan átkapcsol hosszanjátszó (LP) szalagsebesség-re annak
érdekében, hogy a teljes mûsort felvegye, ha a szalag nem elég hosszú.
Videomagnó
17
Standard
ShowView
Timer Method
PR
Day
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4
PR
Date
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PR
Date
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Sample
This manual is suitable for devices