Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 17 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 39
HU
33
HU
32
Ha javítani szeretné a kijelzett programot vagy módosítani bizonyos elemet, mint pl. a felvételi sebességet,
akkor azt a BEÁLLÍTÁS (SETUP) gomb másodszori megnyomása elôtt teheti meg.
Ha szeretne...
Akkor...
Amíg a programhely választás (
PR
) villog, nyomja meg a
vagy
gombot.
A
±
vagy
gomb többszöri megnyomá-sával változtassa meg a
bemeneti mûsorforrást.
Eredmény
: A programhely száma helyet cserél:
AV1, AV2 vagy AUX bemeneti mûsorforrással, amit válasszon
ki a
±
vagy
gombbal a mûholdvevô vagy egy külsô video
mûsorforrás számára.
Mielôtt bármit megváltoztat, a bemeneti mûsorforrást kell
kiválasztania.
Nyomja meg többször a
vagy
gombot mindaddig, amíg a NAP
(
Day
) rész villogni nem kezd.
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg a
NAPONKÉNT (
DLY
) jelzés meg nem jelenik.
Nyomja meg többször a
vagy
gombot mindaddig, amíg a NAP
(
Day
) rész villogni nem kezd.
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg a
HETENTE (
W
) és utána a kívánt nap angol rövidítése meg nem
jelenik.
Például
: hetente-szombaton (
W-SA
)
Nyomja meg többször a
vagy
gombot mindaddig, amíg az
ÁLLJ
(
STOP
) rész villogni nem kezd.
A
±
vagy
gomb megnyomásával növelje vagy csökkentse a
felvétel megállításának az idôpontját.
Nyomja meg többször a
vagy
gombot mindaddig, amíg a felvételi
sebesség rész villogni nem kezd.
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg a
megfelelô jelzés meg nem jelenik:
Auto
(Automatikus szalagsebesség választás) (lásd 34. oldal)
SP
(Szokásos sebesség)
LP
(Hosszanjátszó)
Nyomja meg többször a
vagy
gombot mindaddig, amíg a
V/P
rész
villogni nem kezd.
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg a BE (
On
)
jelzés meg nem jelenik.
Ne válasszon PDC-t, hacsak nem biztos abban, hogy a felvenni kívánt
mûsort PDC-kóddal sugározzák.
A kiadott mûsorismertetô szerint PONTOSAN be kell állítania a kezdési
idôt, ha a PDC-t bekapcsolja. (A képernyô jobb oldalán lévô oszlopban
a „be” (
On
) állást választja.)
Egyébként az idôzített felvétel nem a kívánt részt fogja felvenni.
A ShowView programozás módosítása
Videomagnó
a tuneren kívül egy másik
bemeneti mûsorforrást választani
(AV1, AV2 vagy AUX)
A
mûsor
felvétele
naponta
(Hétfôtôl - Vasárnapig, azonos
idôpontban)
A mûsor felvétele hetente,
ugyanazon a napon, azonos
idôpontban
A felvételi idô megváltoztatása
A felvételi sebesség kiválasztása
PDC felvétel választás
(PDC = mûsor kézbesítés
vezérlés)
A ShowView használata
Mielôtt a DVD-VIDEOMAGNÓT beprogramozza
kapcsolja be a televíziót és a DVD-VIDEOMAGNÓT
ellenôrizze, hogy a dátum és az óraidô beállítása pontos-e.
helyezze be azt a kazettát, amelyre a felvételt kívánja
készíteni (ép biztonsági kitörhetô lemezkével).
Max. 6 mûsort programozhat be.
1
A
ShowView
üzemmódba történô belépés érdekében nyomja
meg az IDôZÍTÉS (
TIMER
) gombot.
Nyomja meg a
±
,
gombokat, hogy kiválassza a
ShowView
.
Eredmény
:Egy megjelenô üzenet engedélyezi a
ShowView
kód megadását.
Az Idôzítô megtelt (
Timer is full
) üzenet jelenik
meg, ha mind a hat mûsort beprogramozta. Kérjük
lapozzon a
35.
oldalra, ha egy beprogramozott felvételt
törölni szeretne.
2
Adja meg a számgombokkal a felvenni kívánt mûsor
ShowView
kódját, amit a tv-mûsorismertetôkben talál.
Ha a megadott
ShowView
kódot javítani szeretné:
Nyomja meg többször a
gombot mindaddig, amíg a
javítani kívánt számot nem törli.
Írja be a hibátlan számot.
3
Nyomja meg a BEÍR (
OK
) gombot.
Eredmény
:
A programra vonatkozó információ megjelenik.
A programhely száma villogni fog, ha elôször
beprogramozott TV-állomásnál használja a
ShowView
üzemmódot. Ez alatt a programhely számát kézzel, a
vagy
gombok megnyomásával kell megadni. Kérjük
nézze át a következô oldalt, ha:
A programhely száma vagy az idô villog.
a programot módosítani szeretné.
4
Nyomja meg a VISSZATÉRÉS (
RETURN
) gombot, ha a
program és az idô adatok hibátlanok.
5
A KÉSZENLÉT/BE (
STANDBY/ON
) gomb megnyomásával
hozza mûködésbe az idôzítôt.
6
Lapozzon a 35. oldalra, ha:
Ellenôrizni szeretné, hogy a DVD-VIDEOMAGNÓT
hibátlanul programozta-e be.
A beprogramozott felvételt törölni kívánja.
A mûsorismertetôkben az egyes tv-mûsorok közelében lévô
számok a
ShowView
kódok. Ezek a kódok teszik lehetôvé,
hogy a távvezérlôvel gyorsan beprogramozhassa a video-
magnót. Írja be a felvenni kívánt mûsor ShowView kódját.
ShowView a Gemstar Development Corporation védjegye. A ShowView rendszert a
Gemstar Development Corporation licensze alapján gyártják.
Videomagnó
ShowView
Code
Code
:
0 - 9
Correct
:
Standard
ShowView
Timer Method
PR
Day
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5
1
Sample
This manual is suitable for devices