Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 16 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 39
HU
31
HU
30
A mûsor felvétele automatikus leállással
Ez az üzemmód legfeljebb 9 órás (LP) mûsor felvételét teszi lehetôvé. A
DVD-VIDEOMAGNÓ a kívánt idôtartam után automatikusan megáll.
1
Kapcsolja be a televíziót.
2
A felvenni kívánt mûsor ellenôrzése érdekében válassza ki a
DVD-VIDEOMAGNÓ számára fent tartott tv-csatornát (vagy AV
bemenetet).
3
Helyezze be azt a kazettát amelyre a felvételt kívánja készíteni.
Az ablak látható, és a kitörhetô lemezke ép legyen, vagy
ragassza át a helyét, ha az eltávolították.
Eredmény
:A DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan bekapcsol.
4
Válassza ki:
a programhely választó
PROG
(
vagy
)
gombbal a
felvenni kívánt TV-adót,
vagy
a
BEMENETVÁLASZTÓ
gomb megnyomásával az AV1,
AV2 vagy az AUX bemenetet a mûholdvevô vagy a külsô
video mûsorforrás kiválasztása érdekében.
Eredmény
:A programhely száma vagy az AV bemenet jelzése
megjelenik a kijelzôn és a mûsor a képernyôn
látható.
5
A SEBESSÉGVÁLASZTÓ (
SPEED
) gomb megnyomásával
válassza ki a kívánt felvételi sebességet (lásd 29. oldal).
6
Tartsa nyomva a FELVÉTEL
REC
(
) gombot addig, amíg a
felvétel el nem kezdôdik.
Eredmény
:A felvétel jelzô megjelenik a képernyôn és a DVD-
VIDEOMAGNÓ kijelzôjén. A felvétel kezdetekor egy
indexjel kerül a szalagra (lásd
39.
oldal).
7
Nyomja meg többször a FELVÉTEL
REC
(
) gombot a felvételi
idô növelése érdekében.
recording time in:
4 óráig 30 perces lépésekben; vagy
4-9 óráig 1 órás lépésekben.
Eredmény
:A beállított idôtartam megjelenik a képernyôn. A
kiválasztott mûsor felvétele a beállított ideig tart. A
DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan leállítja a
felvételt, ha a beállított idô letelt.
8
Nyomja meg a KÉSZENLÉT/BE (
STANDBY/ON
) gombot, ha a
felvételt a beállított idô letelte elôtt kívánja megállítani.
Felvétel közben, ha a szalag a végére ér:
a felvétel megáll.
Videomagnó
A felvett mûsor védelme
A mûsor azonnali felvétele
A videokazettákon egy kitörhetô biztonsági lemezke található, amely a
véletlen törlés ellen nyújt védelmet. Nem készíthet felvételt a szalagra,
ha ezt a lemezkét kitörte.
1
Törje ki a lemezkét egy kis méretû csavarhúzóval, ha a felvételt
védeni akarja.
2
Ragassza át a kitört lemezke helyét egy ragasztószalaggal, ha
olyan kazettára szeretne felvételt készíteni, amelyrôl a lemezkét
eltávolították.
A mûsor felvétele elôtt a megfelelô tv-adót be kell programoznia
(kivéve, ha külsô videó készülékrôl készít felvételt). Lapozzon a 19 és
20. oldalra, ha a tv-állomások nincsenek beprogramozva.
1
Kapcsolja be a televíziót.
2
A felvenni kívánt mûsor ellenôrzése érdekében válassza ki a a DVD-
VIDEOMAGNÓ számára fent tartott tv-csatornát (vagy AV-bemenetet).
3
Helyezze be azt a kazettát, amelyre a felvételt kívánja készíteni.
Az ablak látható és a kitörhetô lemezke ép legyen, vagy
ragassza át a helyét, ha a lemezkét eltávolították.
Eredmény
:A DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan bekapcsol.
4
Válassza ki
a programhely választó
PROG
(
vagy
)
gombbal a
kívánt tv-állomást.
vagy
a BEMENET VÁLASZTÓ (
INPUT SEL.
) gomb
megnyomásá-val az AV1, AV2 vagy az AUX bemenetet a
mûholdvevô vagy a külsô video mûsorforrás kiválasztása
érdekében.
Eredmény
:
A programhely száma vagy az AV bemenet jelzése
megjelenik a kijelzôn és a mûsor a képernyôn látható.
5
A SEBESSÉGVÁLASZTÓ (
SPEED
) gomb megnyomásával
válassza ki a kívánt felvételi sebességet (lásd 29. oldal).
6
Tartsa nyomva a FELVÉTEL
REC
(
) gombot addig, amíg a
felvétel el nem kezdôdik.
Eredmény
:
A felvétel jelzô megjelenik a televízión és a DVD-
VIDEOMAGNÓ kijelzôjén. A felvétel kezdetekor egy
indexjel kerül a szalagra (lásd
39.
oldal).
7
A felvétel megállítása érdekében nyomja meg egyszer az
ÁLLJ
(
)
gombot.
Ellenôrizze a kazetta kitörhetô lemezkéjét, vagy
ragassza át a helyét egy ragasztószalaggal, ha a
felvétel kezdetekor a készülék kiadja a kazettát.
A készülék automatikusan visszacsévéli a
szalagot, ha a szalag a felvétel közben a végére ér.
Videomagnó
Videomagnó
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS
REC
1
7
4
4
6
5
3
6
4
4
5
Sample
This manual is suitable for devices