Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 14 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 39
HU
27
A Show View kiterjesztés
A videomagnó „ShowView kiterjesztés”-nek nevezett üzemmódja
lehetôvé teszi, hogy a felvételi idôt max. 60 perccel megnövelje.
Csak akkor használja, ha a mûsorkézbesítés vezérlés
(PDC) nem áll rendelkezésére vagy, ha ezt az
üzemmódot kikapcsolta (
Off
).
1
Miután megnyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy
gombokat.
2
Nyomja meg a
±
,
gombokat, hogy kiválassza az
User Set
opciót.
3
Nyomja meg az OK vagy
gombokat, hogy kiválassza ezt az
opciót.
4
Nyomja meg többször az egyik
±
,
vagy
gombot mindaddig,
amíg a ShowView kiterjesztés (
ShowView Extend
) menüt ki
nem választja.
5
A OK vagy
gomb megnyomásával állítsa be a ShowView
kiterjesztést. A felvételi idôt 10 perces lépésekben növelheti.
6
A kikapcsoláshoz nyomja meg ismételten a
vagy OK
gombokat amìg meg nem jelenik az
Off
a kijelzôn.
Videomagnó
HU
26
Automatikus kikapcsolás
Videomagnó
Képernyö üzenetek
A DVD-VIDEOMAGNÓ a legtöbb információt a saját kijelzôjén és a
TV képernyôjén is kijelzi. Választhat, hogy ezt az információt
megjeleníti a képernyôn vagy eltünteti.
(Néhány üzemmódot, programozási menü és az idôzítô üzemmódok
jelzéseit nem lehet eltüntetni.)
1
Miután megnyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy
gombokat.
Eredmény
:Megjelenik a Setup menü.
2
Nyomja meg a
±
vagy
gombokat, amìg ki nem választotta a
Screen Messages
(képernyô üzenetek) opciót.
3
Lehetôség:
Nyomja meg az OK vagy
gombot, amìg…
Az információ megjelenik a képernyôn.
Válassza az
On
feliratot.
Az információ eltûnik a képernyôrôl.
Válassza az
Off
feliratot.
4
Végül a VISSZATÉRÉS (
RETURN
) gomb kétszeri
megnyomásá-val lépjen ki a menübôl.
Videomagnó
Meg kell adni a kazetta játékidôt, ha a hátralévô idôt a szalaghossz
számlálóval ki akarja jelezni.
1
Miután lenyomta a MENU gombot.
2
Nyomja meg a
±
,
gombokat, hogy kiválassza a VCR opciót.
3
Nyomja meg az OK vagy
gombokat, hogy kiválassza ezt az
opciót.
4
Nyomja meg többször az egyik
±
vagy
gombot mindaddig,
amíg a Kazetta választás (
Tape Select
) menüt ki nem
választja.
5
Nyomja meg annyiszor az egyik OK vagy
gombot, ameddig a
helyes játékidô meg nem jelenik.
E180
E240
E300
E260
6
Végül a VISSZATÉRÉS (
RETURN
) gomb kétszeri
megnyomásá-val lépjen ki a menübôl.
A kazetta játékidejének kiválasztása
Videomagnó
Az automatikus kikapcsolás üzemmód automatikusan kikapcsolja a
DVD-VIDEOMAGNÓT, ha a készülék nem vesz jeleket és a beállított
idôtartam alatt egyetlen egy gombot sem nyomott meg.
1
Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy
gombokat.
Eredmény
:Megjelenik a Setup menü.
2
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg az
Automatikus kikapcsolás (
Auto Power Off
) menüt ki nem
választja.
3
Nyomja meg a
vagy OK gombokat, hogy kiválassza, mennyi
idô teljen el az automata kikapcsolásig.
Off
1Hour
2Hour
3Hour
4
Végül a VISSZATÉRÉS (
RETURN
) gomb kétszeri megnyomá-
sával lépjen ki a menübôl.
Language
:
English
User Set
Screen Messages
:
On
Install
Auto Power Off
:
Off
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Off
1Hour
2Hour
3Hour
Colour System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Off
10
20
30
40
50
60
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Install
Screen Messages
:
On
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Repeat Play
:
Off
S-VHS
:
Off
VCR Setup
Tape Select
:
E180
On
Off
E180
E240
E260
E300
Sample
This manual is suitable for devices