Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 12 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 39
HU
HU
22
23
RF kimeneti hangnorma kiválasztása (B/G-D/K)
DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatorna beállítása
A DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatornáját lehet, hogy át kell
állítani, ha a képen zavar látható, vagy ha a tv-vel nem lehet a képet
megtalálni.
A DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatornáját a képernyôn megjelenô
frekvencia beállításával is szabályozhatja.
1
Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy
gombokat.
Eredmény
:Megjelenik a Setup menü.
2
A megfelelô
±
,
gombok megnyomásával válassza az
Üzembe helyezést (
Install
).
3
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény
:Megjelenik az
Install
menü.
4
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg a
„videomagnó kimeneti csatorna”
(
VCR Output CH
) menüt
ki nem választja.
5
Az OK vagy
gombok megnyomásával válassza ki a kìvánatos
kimeneti csatornát (CH21-CH69).
CH21
. . CH36
. . CH69
6
A beállítás befejezése után, a RETURN háromszori
megnyomásával lépjen ki a menübôl.
Utána hangolja be ismét a televíziót (lásd
14.
oldal).
A DVD-VIDEOMAGNÓHOZ csatlakoztatott televíziótól függôen a
B/G vagy D/K hangnorma között választhat.
1
Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy
gombokat.
Eredmény
:Megjelenik a Setup menü.
2
A megfelelô
±
,
gombok megnyomásával válassza az
Üzembe helyezést (
Install
).
3
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény
:Az Üzembe helyezés (
Install
) menü jelenik meg.
4
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg a
TV-rendszer (
TV System
) menüt ki nem választja.
selected.
5
A
gomb megnyomásával válassza a
G
vagy
K
állást.
6
A beállítás befejezése után, a RETURN háromszori
megnyomásával lépjen ki a menübôl.
Videomagnó
Videomagnó
A TV-állomás táblázat megváltoztatása
Átrendezheti a TV-állomás táblázatot, a táblázatban szereplô TV-
állomásoknak kedve szerinti programhely számot adhat.
1
Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy
gombokat.
Eredmény
:Megjelenik a Setup menü.
2
Nyomja meg a
±
,
gombokat, hogy kiválassza az
Install
opciót.
3
Nyomja meg az OK vagy
gombokat, hogy kiválassza ezt az
opciót.
Eredmény
:Megjelenik az
Install
menü.
4
Nyomja meg többször az egyik
±
vagy
gombot mindaddig,
amíg a
„Beállítás kézzel”
(
Manual Setup
) menüt ki nem
választja.
5
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény
:A TV-állomás táblázat (
TV STATION TABLE
)
menü jelenik meg.
6
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg az
áthelyezni kívánt tv-állomást ki nem választja.
Eredmény
:A kiválasztott tv-állomás mûsora ezzel egy idôben
megjelenik a tv képernyôjén.
7
A tv-állomás programhely számának a megváltoztatása
érdekében nyomja meg a BEÍR (
OK
) gombot a távvezérlôn. (Pl.
az 1-es programhelyen levô tv-állomás áthelyezése a 3-as
programhelyre.)
8
Módosíthatja ezt az állomást, ha ezt az eljárást a
6
. lépés
elejétôl megismétli.
9
Ha elkészült, nyomja meg négyszer a RETURN gombot, hogy
elhagyja a menüt.
Videomagnó
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Auto Setup
Manual Setup
Install
TV System
:
K
VCR Output CH
: CH 36
- - - -
TV STATION TABLE
SWAPPING :
OK
DELETE
:
CLEAR
RETURN
PR
CH
NAME
DEC
1
021
OFF
2
3
4
5
- - - -
TV STATION TABLE
SWAPPING :
OK
DELETE
:
CLEAR
RETURN
PR
CH
NAME
DEC
1
2
3
021
OFF
4
5
Clock Set
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
K
VCR Output CH
: CH 36
Install
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
CH 21
:
CH 36
:
CH 69
Auto Setup
Manual Setup
Install
TV System
:
K
VCR Output CH
: CH 36
K
G
Sample
This manual is suitable for devices