Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 11 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 39
HU
HU
20
21
A beprogramozott TV-állomások törlése
Törölheti a beprogramozott tv-adót, ha
nincs rá szüksége, vagy
rossz programhelyen tárolta.
1
Miután megnyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy
gombot.
Eredmény
:Megjelenik a SETUP menü.
2
Nyomja meg a
±
,
gombokat, hogy kiválassza az
Install
opciót.
3
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával hagyja jóvá ezt a
választást.
Eredmény
:Megjelenik az
Install
menü.
4
Nyomja meg többször az egyik
±
vagy
gombot mindaddig,
amíg a Beállítás kézzel (
Manual Setup
) menüt ki nem
választja.
5
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény
:A TV-állomás táblázat (
TV STATION TABLE
)
menü jelenik meg.
6
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg a
törölni kívánt állomást (
PR
) ki nem választja.
7
Nyomja meg a TÖRLÉS (
CLEAR
) gombot.
8
Ismételje meg ezt az eljárást a
6.
lépés elejétôl mindaddig, amíg
az összes nem kívánt állomást nem törölte.
9
Ha elkészült, nyomja meg a RETURN gombot négyszer, hogy
elhagyja a menüt.
Videomagnó
A TV-állomások beprogramozása kézzel
Nem kell a TV-állomásokat kézzel tárolnia, ha azokat már
automatikus beállítással megtette.
1
Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy
gombokat.
2
Nyomja meg a
±
,
gombokat, hogy kiválassza az
Install
opciót.
3
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény
:Az Üzembe helyezés (
Install
) menü jelenik meg.
4
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg a kurzor a
Beállítás kézzel (
Manual Setup
) menüt ki nem választja.
5
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény
: A TV-állomás táblázat (
TV STATION TABLE
)
menü jelenik meg.
6
A
±
vagy
gomb megnyomásával válassza ki a kívánt
programhely számát.
7
A
gomb megnyomásával programozza be a TV-állomást.
Eredmény
:
A Kézi hangolás (
MANUAL TUNING
) menü jelenik meg.
8
A
vagy
gomb megnyomásával kezdje el a beállítást.
Eredmény
:
A készülék az elsô vételi sávot letapogatja és az elsô
TV-adót megjeleníti.
9
Nyomja meg többször a
gombot mindaddig, amíg a „dekóder”
(
DECODER
) menüsort ki nem választja.
10
A
gomb megnyomásával kapcsolja be a dekódert, ha annak
mûködése szükséges a TV nézéshez, vagy kapcsolja ki, ha nincs
rá szükség.
11
Nyomja meg többször a
±
,
gombot mindaddig amíg a Név
(
NAME
) menüsort ki nem választja.
A tv-állomás nevét az adó jele automatikusan beállítja.
12
A tv adó nevének megváltoztatása érdekében nyomja meg a
gombot.
13
Lehetôség:
a név egy karakterének
Nyomja meg többször az egyik
±
vagy
megváltoztatása
gombot mindaddig amíg a kívánt
karakter meg nem jelenik. (karakternek
számítanak a betûk, számok és a
kötôjel).
továbblépés a következô
Nyomja meg a megfelelô irányú
vagy
vagy az elôzô karakterhez
gombot.
14
Ha:
Akkor...
a megjelent tv-adót
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot
tárolni kívánja mindaddig, amíg a kurzor a
finomhangolás” (
MFT
) menüsor elejére nem
kerül.
A
vagy
gomb megnyomásával
szabályozza a képet, ha szükséges.
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával
tárolja a tv-adót.
a megjelent TV-adót
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot
nem kívánja tárolni mindaddig,
amíg a kurzor a TV-csatorna (
CH
)
menüsor elejére nem kerül.
A
vagy
gomb megnyomásával
folytassa a vételi sáv hangolását és a
következô tv adót megjeleníti a készülék.
Menjen vissza a
9.
lépés elejére.
15
Ismételje meg ezt az eljárást a
9.
lépés elejétôl mindaddig, amíg
az összes szükséges TV-adót nem tárolta.
16
Végül a VISSZATÉRÉS (
RETURN
) gomb háromszori
megnyomásával lépjen ki a menübôl.
Videomagnó
Auto Setup
Manual Setup
Install
TV System
:
K
VCR Output CH
: CH 36
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
MANUAL TUNING
MEMORY
:
OK
RETURN
PR
:
CH
:
- - -
MFT
:
-
DECODER
:
OFF
NAME
:
- - - -
TV
STATION
TABLE
SWAPPING :
OK
DELETE
:
CLEAR
RETURN
PR
CH
NAME
DEC
1
2
3
4
5
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Auto Setup
Manual Setup
Install
TV System
:
K
VCR Output CH
: CH 36
TV
STATION
TABLE
SWAPPING :
OK
DELETE
:
CLEAR
RETURN
021
- - - -
OFF
PR
CH
NAME
DEC
1
2
3
4
5
Sample
This manual is suitable for devices