Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 10 of 39)

Languages: Hungarian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 39
19
HU
18
HU
Menü nyelvének beállìtása
Kiválaszthatja a képernyôn megjelenô információk nyelvét.
1
A MENU gomb megnyomása után, nyomja meg az OK vagy a
gombot.
2
Használja a
vagy
gombokat, a “Language” (nyelv)
menüpont kiválasztására, majd nyomja meg az OK vagy a
gombot.
3
Helyezze a kiválasztó nyilat a kìvánatos nyelv mellé, és nyomja
meg az OK gombot.
4
A beállítás befejezése után, a RETURN kétszeri
megnyomásával lépjen ki a menübôl.
A dátum és az idô beállítása
A DVD-VIDEOMAGNÓBA beépített naptár és a 24 órás
rendszerû óra segítségével
automatikusan megállíthatja a felvételt.
beprogramozhatja a videomagnót egy mûsor
automatikus felvételére.
Az alábbi esetekben kell a dátumot és az óraidôt beállítani
Amikor a DVD-VIDEOMAGNÓT megvásárolta.
Ne felejtse átállítani az óraidôt amikor a téli
idôszámítás átvált nyárira és fordítva.
1
Miután megnyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK-t vagy a
Eredmény
:Megjelenik a Setup menü.
2
Nyomja meg a
±
vagy
gombokat, ìgy kiválasztja a CLOCK
(óra) opciót.
3
A BEÍR (
OK
) gombbal hagyja jóvá a választást.
Eredmény
:Az Óraidô beállítás (
Clock Set
) menü
megjelenik.
4
A
vagy
gomb megnyomásával válassza ki az órát, percet,
napot, hónapot és az évet.
Eredmény
: A kiválasztott opció kiemelve jelenik meg.
5
A
vagy
gomb megnyomásával növelje vagy csökkentse a
kiválasztott rész értékét.
Eredmény
: A hét napjai automatikusan megjelennek a kijelzôn.
Ha lenyomva tartja a
vagy
gombot az értékek
változása felgyorsul.
6
A beállítás befejezése után, a RETURN háromszori
megnyomásával lépjen ki a menübôl.
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Language Set
English
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
A TV-állomások automatikus beprogramozása
Nem kell a tv-állomásokat tárolnia, ha azokat már automatikusan
beprogramozta (lásd 13. oldal
„Csatlakoztatás és automatikus
beállítás”
címû részt).
A DVD-VIDEOMAGNÓBA egy hangolóegységet (tuner) építettek be,
amely a tv-adások vételére alkalmas.
A venni kívánt adókat elôre be kell programozni. Ezt teheti:
csatlakoztatás és automatikus beállítással (lásd 13. oldal)
automatikusan
kézi beállítással (lásd 20. oldal)
Max. 80 TV-adót tárolhat a memóriában
1
A MENU gomb megnyomása után, nyomja meg az OK vagy a
gombot.
Eredmény
:Megjelenik a Setup menü.
2
Nyomja meg a
±
,
gombokat, ìgy kiválasztja az
Install
opciót.
3
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
Eredmény
:Az Üzembe helyezés (
Install
) menü jelenik meg.
4
Nyomja meg többször a
±
vagy
gombot mindaddig, amíg az
Automatikus beállítás (
Auto Setup
) ki nem választja.
Ezután a gomb megnyomásával hagyja jóvá ezt a választást.
Eredmény
: Az Ország választás (
COUNTRY SELECTION
)
menü jelenik meg.
5
A
±
vagy
gomb megnyomásával válassza ki az országot.
A videomagnó a kiválasztott országnak megfelelô lista
szerint elôre beállított tv-állomásokat keresi meg.
6
Nyomja meg a BEÍR (
OK
) gombot.
Eredmény
:
A megjelenô üzenet jelzi, hogy a DVD-VIDEOMAGNÓN
beprogramozott csatornák adatait törli a készülék
(
YOUR DATA WILL BE LOST
= „Az adatokat el
fogja veszteni”)
7
A BEÍR (
OK
) gomb megnyomásával kezdje el az automatikus
beállítást.
Eredmény
:
A televízió képernyôjén a Kérjük várjon
(
Please Wait
) jelzés villog.
A készülék az elsô vételi sávot letapogatja és
az elsô vehetô TV-adót kijelzi és tárolja.
A DVD-VIDEOMAGNÓ ezután behangolja a
második adót és így tovább.
Amikor az automatikus programozás befejezôdött
a DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan vissza-
kapcsol az 1. programhelyre.
A DVD-VIDEOMAGNÓ által beprogramozott tv-adók
száma függ a megtalált tv-adók számától.
8
A VISSZATÉRÉS (
RETURN
) gomb háromszori
megnyomásával lépjen ki a menübôl, ha az automatikus
beállítást a befejezôdése elôtt törölni szeretné.
Az automatikus programozás befejezése után lehet,
hogy a készülék egyes tv-adókat többször is
beprogramozott.
Válassza ki azt a programhelyet ahol a vétel a legjobb és
a többit törölje, ha azokra nincs már szüksége (lásd a 21.
oldalt).
Videomagnó
Auto Setup
Your data will be lost
Press
OK
to continue
Menu
to exit
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
K
VCR Output CH
: CH 36
Install
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Auto Setup
Please Wait
15%
Time
Date
Year
Clock Set
12 : 00
1 / JAN /
2004
THU
Sample
This manual is suitable for devices