Panasonic SR-8585 user manual download (Page 28 of 46)

Languages: English and 5 more
  • Dutch
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 46
Voordat u begint
2
Dutch
A_Voorzorgsmaatregelen
Dit product is fijn mechanisch en is bijzonder gevoelig voor schokken en elektrostatische ontladingen (ESD). Vermijd hoge temperaturen en
vocht. Gebruik de originele tegen ESD beschermende verpakking waarin het product werd gekocht.
Ga voorzichtig met het product om.
Een beschadigd of los etiket op een van de componenten kan directe aanleiding zijn voor defecten aan het product en de garantie vervallen.
-
Neem de drive tot het moment van gebruik niet uit de tegen ESD beschermende verpakking.
-
Werk steeds aan één drive tegelijk.
-
De drive niet stoten of laten vallen.
C_Een back-up maken van uw gegevens
Maak een back-up van uw bestanden voordat u de nieuwe hard disk drive installeert.
Zie de handleiding van uw computer en/of OS voor meer informatie.
B_Onderdelen
- hard disk drive
- SATA interface kabel
- Netspannings kabel
- bevestigingsschroeven
- installatiehandleiding
Sample
This manual is suitable for devices