Panasonic SR-8585 user manual download (Page 27 of 46)

Languages: English and 5 more
  • Dutch
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 46
Voordat u begint
2
Installatie van de hard disk drive
3
BIOS instellen
5
Partitioneren en formatteren
6
Het besturing systeem (OS) installeren
6
Dank u voor het kiezen van een Samsung hard disk drive.
Deze handleiding leidt u door het installatieproces.
Dutch
1
Dit merkteken op het product of het
bijbehorende informatiemateriaal duidt
erop dat het niet met ander huishoudelijk
afval verwijderd moet worden aan het
einde van zijn gebruiksduur. Om
mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde
manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met
de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe
ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet
worden gemengd met ander bedrijfsafval voor
verwijdering.
Sample
This manual is suitable for devices