SONY DSLR-A200 user manual download

Languages: Danish
Pages:1
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 1
Introduktion
gøring
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
Klarg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
g
g
g
g
ografering
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
o
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
Fotog
og
og
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
pilning
i
i
i
i
i
i
i
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Afsp
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Batterienheden
1
Oplad batterienheden indtil CHARGE-
indikatoren stopper med at lyse.
2
Indsæt batterienheden i kameraet.
Indsæt batterienheden med et fast tryk,
mens du trykker på låsegrebet med
spidsen af batteriet.
Objektivet
1
Fjern dækslerne.
Undlad at røre ved de indvendige
dele.
Hvis der trænger støv ind i kameraet,
kan det muligvis ses på billedet.
Efterlad ikke kameraet og objektivet
uden dæksler på. Når du skifter
objektivet, skal du gøre det hurtigt på
et støvfrit sted.
2
Fastgør objektivet.
ʔ
Drej objektivet indtil det klikker.
Hukommelseskortet
Sluk kameraet når du indsætter et
hukommelseskort.
Du kan få flere oplysninger om
tilgængelige hukommelseskort i
betjeningsvejledningen.
Indstil dato/tid
1
Tænd for kameraet.
2
Indstil datoen/klokkeslættet.
Siden med en
etiket på
1 Indstil funktionsvælgeren til
AUTO.
2
Kig ind i søgeren.
Drej på hjulet til indstilling af dioptrien
hvis der ikke opnås fokus gennem
søgeren.
Støt objektivet fra
undersiden.
3 Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere.
Trykker du udløserknappen halvvejs ned,
og holder den, aktiveres autofokus.
4 Tryk udløserknappen helt
ned for at tage et billede.
Tryk på
.
Sådan afspilles det forrige eller næste billede:
Tryk på
/
på kontrolknappen.
Sådan vender du tilbage til fotograferingstilstand:
Sådan slettes billedet
Tryk på
.
Læs "betjeningsvejledningen", så du får fuldt udbytte af
dit spejlreflekskamera.
CHARGE-indikator
ʓ
Tilpas mærkerne.
Sample
This manual is suitable for devices