SONY DSLR-A200 user manual download

Languages: Norwegian
Pages:1
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 1
Hurtigveiledning
gjøring
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
Klarg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
rg
ilde
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Ta bi
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
pilling
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Avsp
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Batteripakken
1
Lad batteripakken til ladelampen
(CHARGE) slukkes.
2
Sette batteripakken i kameraet.
Sett batteripakken helt inn mens du
trykker på låsehendelen med enden av
batteriet.
Objektivet
1
Ta av dekslene.
Ikke berør innvendige deler.
Hvis det kommer støv i kameraet, kan
det bli synlig på bildene. Ikke la
kameraet og objektivet ligge uten at
dekslene er satt på. Skift objektiv raskt
og på et støvfritt sted.
2
Sette på objektivet.
ʔ
Drei objektivet til det klikker.
Minnekortet
Slå av kameraet før du setter inn
minnekortet.
Du finner opplysninger om tilgjengelige
minnekort i bruksanvisningen.
Stille dato og klokkeslett
1
Slå på kameraet.
2
Still inn dato og klokkeslett.
Forside med
en etikett
1 Sett modusvelgeren på
AUTO.
2 Se i søkeren.
Juster diopteret hvis søkeren ikke er
fokusert.
Støtt objektivet fra
undersiden.
3
Trykk lukkerknappen halvveis
ned for å fokusere.
Ved å trykke lukkerknappen halvveis ned
og holde den aktiverer du autofokus.
4 Trykk lukkerknappen helt
ned for å ta et bilde.
Trykk på
.
For å vise forrige eller neste bilde: trykk på
/
på kontrollen.
For å gå tilbake til fotograferingsmodus:
For å slette bildet
Trykk på
.
Les "bruksanvisningen" for å få full glede av funksjonene
i dette speilreflekskameraet med ett objektiv.
Ladelampe
(CHARGE)
ʓ
Juster merkene.
Sample
This manual is suitable for devices